Doświadczenia pacjenta w Polsce – raport badawczy Siemens Healthineers

Raport „Doświadczenia pacjenta w Polsce” jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowej diagnozy doświadczeń użytkowników systemu ochrony zdrowia. Koncepcja Patient Expierence w ostatnich latach znalazła się w centrum zainteresowania wielu dojrzałych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Raport Siemens Healthineeres jest rezultatem badań jakościowych i ilościowych, obejmujących próbę 1872 pacjentów oraz opiekunów pacjentów niepełnoletnich i niesamodzielnych osób dorosłych.

Poniżej link do raportu oraz prezentacja jego wyników przygotowana dla Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Raport badawczy Siemens Healthineers „Doświadczenia pacjenta w Polsce”

Koncepcja Patient Experience i wyniki raportu badawczego Siemens Healthineers – prezentacja dla KIDL.

Wartość Informacji Diagnostycznej

Wartość informacji diagnostycznych w spersonalizowanej opiece zdrowotnej (VODI)

24 października 2019 r. MedTech Europe zorganizowała warsztaty zatytułowane ” ‘Information as an Enabler for Sustainable Value-Driven Healthcare Delivery in Europe „. Zaproszono grupę zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli pacjentów, pracowników służby zdrowia i decydentów politycznych w UE, aby uzyskać ich opinię na temat roli informacji diagnostycznych w tworzeniu systemu zrównoważonej i opartej na wartościach opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na prośbę o krytyczną refleksję na temat VODI uzyskano odpowiedź, że diagnostyka in vitro jest integralną częścią dzisiejszej opieki zdrowotnej, dostarcza bardzo ważnych informacji na każdym etapie ścieżki zdrowotnej pacjenta.

Więcej na temat wartości informacji diagnostycznej na blogu MedTech View w artykule „Prevention is better than cure: it’s time we value diagnostic information„.

Zaangażowanie MedTech Europe w problematykę AMR

MedTech Europe rozpoczął udaną kampanię komunikacyjną online z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO (18-24 listopada 2019 r.). MTE jest zdecydowany kontynuować współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego, społeczeństwa i innych zaangażowanych podmiotów, aby walka z antybiotykoopornością (AMR) oraz zakażeniami w placówkach służby zdrowia (HAI) pozostała politycznym priorytetem nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu Europejskiego w roku zmian instytucjonalnych.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie MedTech Europe, oraz na blogu MedTech View w artykule „Checklist culture: how simple solutions can revolutionise patient safety and tackle AMR„.

Czy grozi nam rezygnacja z unijnych przepisów dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, i rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych?

Meta w zasięgu wzroku!

MedTech Europe wysyła alarmujące sygnały !!!

Dziś upływa półmetek pięcioletniego okresu przejściowego dla unijnego rozporządzenia, które dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(IVDR) i początek ostatnich sześciu miesięcy do daty rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych (MDR).

Branża technologii medycznych podziela cele rozporządzeń dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i przejrzystości oraz pozostaje zobowiązana do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, aby przestrzegać nowych zasad w wyznaczonym czasie.

Jednak pomimo wysiłków na rzecz przygotowania się do nowych regulacji , branża jest poważnie powstrzymywana przez powolne i fragmentaryczne wdrażanie nowych ram regulacyjnych.

Jak do tej pory, w okresie przejściowym dla tych rozporządzeń, niepełne wdrożenie przez państwa członkowskie UE i Komisję Europejską zagraża utrzymaniu ciągłości dostępu pacjentom i systemom opieki zdrowotnej w Europie, jak i w ponad 100 krajach na całym świecie, które polegają na oznakowanie CE stosowanym dla technologii medycznych.

MedTech Europe uznaje i przyjmuje z zadowoleniem zwiększoną w ostatnich miesiącach uwagę polityczną na MDR raz wysiłki Komisji Europejskiej i państw członkowskich mające na celu znalezienie rozwiązań problemów z przejściem do stosowania tego rozporządzenia, w szczególności niskiej dostępności i zdolności jednostek notyfikowanych.

Chociaż utrzymanie politycznego zaangażowania w znalezienie pragmatycznych rozwiązań w zakresie wdrażania MDR jest niezwykle ważne, jesteśmy również głęboko przekonani, że UE już dawno spóźnia się z poświęceniem tego samego poziomu uwagi i energii rozporządzeniu dla IVDR.

IVDR stanowi poważne wyzwanie, ponieważ 85% z ponad 50 000 wyrobów IVD będzie wymagało w ciągu najbliższych 30 miesięcy certyfikacji przez jednostki notyfikowane (co odpowiada ponad 330 wyrobów IVD na tydzień).

Chociaż do daty złożenia wniosku zgodnego z IVDR pozostaje jeszcze 2,5 roku, MedTech Europe jest zaniepokojone faktem, że do tej pory tylko około dziesięć organizacji złożyło wnioski o notyfikację zgodnie z tym rozporządzeniem. Z tych dziesięciu organizacji tylko dwie otrzymały licencję na prowadzenie działalności jako jednostki notyfikowanej na mocy rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie IVD przynosi szacunkowy ośmiokrotny wzrost obciążenia pracą podmiotów notyfikowanych, jest oczywiste, że UE musi zacząć pilnie i proaktywnie zaradzić tej sytuacji, aby pacjenci i systemy opieki zdrowotnej mogły  zachować dostęp do testów diagnostycznych.

Link do stanowiska Medtech Europe znajduje się TU.

O MedTech Europe
MedTech Europe jest europejskim stowarzyszeniem handlowym dla branży technologii medycznych, w tym diagnostyka, wyroby medyczne i cyfryzacja zdrowia. Nasi członkowie to członkowie krajowi, europejscy i międzynarodowe koncerny, a także sieć krajowych stowarzyszeń technologii medycznych, które prowadzą badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i zajmują się dostarczaniem technologii, usług i usług związanych ze zdrowiem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.medtecheurope.org  oraz    www.medtechpolska.org

Era dialogu Pacjent – Branża Medtech

Europa przygotowuje się do nowego, integracyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pacjentów. Ponieważ zauważono potrzebę ściślejszej współpracy branży technologii medycznych i pacjentów, był to temat przewodni warsztatów „Patient-Medtech Dialogue”, które odbyły się w czerwcu 2019 w Brukseli. Omówiono istniejącą sytuację oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak obecne trendy mogą wpłynąć na wspólną przyszłość.

Wyciągnięto wniosek, że rozpoczyna się nowa era w partnerstwie z udziałem wielu zainteresowanych stron. Stała współpraca między podmiotami opieki zdrowotnej, wymaga głębszego wzajemnego zrozumienia, doinformowania oraz ustalenia właściwych priorytetów, a pacjenci powinni dowiedzieć się więcej o cyklu życia technologii medycznych oraz o tym, jak produkty są regulowane i finansowane przez systemy opieki zdrowotnej.

Więcej na ten temat na blogu MedTech Europe, w artykule A new era for Patient-Medtech Dialogue.

Prognozy dotyczące medycyny personalizowanej

Celem polityki i działań Europy w dziedzinie zdrowia publicznego jest poprawa i ochrona zdrowia ludzkiego oraz wspieranie modernizacji europejskich systemów opieki zdrowotnej – te dwa obszary wg UE mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia swoich obywateli, oraz wkład w realizację celów obejmujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Odpowiedzialność za zdrowie spoczywa przede wszystkim na poziomie krajowym poszczególnych państw członkowskich, natomiast instytucje UE odgrywają ważną rolę w promowaniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań krajowych oraz we wspieraniu wspólnych inicjatyw oraz współpracy międzynarodowej.

Kluczową rolą Komisji jest wspieranie wysiłków państw członkowskich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ich obywateli oraz zapewnienie dostępności, skuteczności i prężności ich systemów opieki zdrowotnej.

Wiąże się to z bardziej efektywnym wykorzystaniem nowych technologii, aby zwiększyć wpływ badań i rozwoju na wczesną diagnostykę oraz mobilizacją diagnostyki, aby zagwarantować pacjentom dostęp do spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Więcej na temat przyszłości medycyny spersonalizowanej, barier, które należy pokonać, znajdziecie Państwo na blogu MedTech Views, w artykule Denisa Horgana z European Alliance for Personalized Medicine pt. From here to 2024: personalized medicine for an immediate future

Borelioza – najczęstsza choroba odkleszczowa

Liczba zachorowań na boreliozę z Lyme, chorobę bakteryjną przenoszoną na ludzi poprzez ukąszenie zakażonych kleszczy, stale rośnie. W ciągu ostatnich dwóch dekad do
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zgłoszono ponad 360 000 przypadków. Wiele osób z wczesną postacią boreliozy ma charakterystyczną kolistą wysypkę w miejscu ukąszenia kleszcza, jednak wiele osób albo nie zgłasza takich objawów, albo w ogóle nie jest świadomych wcześniejszego ukąszenia.

Po pewnym czasie pacjent zaczyna mieć objawy grypopodobne, bóle głowy, zmęczenie, bóle stawów i zmiany zachowania. I właśnie ze względu na te, podobne do innych schorzeń objawy, borelioza jest tak trudna do zdiagnozowania.

Standardowe badanie krwi może pomóc w postawieniu diagnozy, przez wykrycie przeciwciał boreliozy, które układ odpornościowy wytwarza, aby zwalczyć infekcję. Należy jednak pamiętać, że zbyt wczesne przeprowadzenie testu może dać wynik fałszywie ujemny, przeciwciała pojawiają się dopiero po około 4-6 tygodniach od zarażenia.

Niestety nie ma testu potwierdzającego, że organizm jest wolny od infekcji, a trzeba pamięć, że nieleczona borelioza może doprowadzić do uszkodzenia narządów i długotrwałych problemów zdrowotnych.

Więcej na ten temat na blogu „this is MedTech„, w artykule „The birthday walk that change my life„, opisującym przypadek pacjentki chorej na boreliozę.

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: