Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, dzięki dostępowi do najnowszych informacji istotnych w procesie planowania strategicznego.