Udział w inicjatywach społecznych mających na celu podnoszenie wiedzy i znaczenia badań laboratoryjnych w ochronie zdrowia.