Wpływ na kształt regulacji prawnych i rozwój branży diagnostyki in vitro (IVD).