Wpływ na kształtowanie współpracy pomiędzy kluczowymi organizacjami naukowymi i zawodowymi związanymi z rynkiem medycyny laboratoryjnej.