Covid

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

04/01/2022

Od 1 lutego 2022 roku ulegnie zmianie termin ważności Unijnego Certyfikatu Covid-19. Termin ulega skróceniu z 360 dni do 270 dni. Data ważności liczona jest od ostatniego szczepienia. O szczegółach można przeczytać tutaj!  

21/10/2021

Grypa i Covid -19 to zaraźliwe choroby układu oddechowego. Choroby te są wywołane przez różne wirusy, ale objawy są do siebie podobne. COVID-19 spowodowany jest koronawirusem 2019: SARS-CoV-2 (istnieją różne SARS-CoV-2, które mają pewne różnice w ich sile lub

01/09/2021

Nowe rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (rozporządzenie IVD) wejdzie w życie 26 maja 2022 r. Rozporządzenie to przyniesie wiele korzyści poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa i wykonania wyrobu medycznego oraz egzekwowanie ściślejszego nadzoru nad oceną działania w badaniach

04/08/2021

Pandemia Covid-19 spowodowała znaczny spadek osób zgłaszających się na badania profilaktyczne. To właśnie profilaktyka jest obszarem najbardziej dotkniętym przez pandemię COVID-19 w polskiej onkologii. Pacjenci obawiali się kontaktu z placówkami medycznymi a część miejsc, w których realizowane są badania

03/07/2021

W Polsce jest już kilkanaście przypadków wariantu delta plus. Potwierdzonych zostało 106 przypadków mutacji delta oraz 12 przypadków mutacji delta plus. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zgodnie z najnowszymi badaniami potwierdzonymi przez Europejską Agencję

18/06/2021

W Polsce rośnie liczba diagnozowanych przypadków mutacji Delta. Wariant ten został wykryty dotychczas w 75 krajach. Na Śląsku stanowi ona już około 2 % przypadków SARS-CoV-2, ale jego obecność odnotowano również zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim

04/05/2021

Wraz z nadejściem wiosny u wielu osób pojawia się katar sienny oraz inne objawy związane z alergią. W tym roku, w obliczu pandemii i nieprzerwanej obecności oraz rozprzestrzeniania się COVID-19, łatwo ulec lękowi i pomylić objawy alergii z objawami

28/02/2021

Po roku od ogłoszenia przez WHO globalnej pandemii COVID-19, osoby cierpiące na rzadkie choroby mogą zastanawiać się nad tym burzliwym rokiem. W trakcie trwania pandemii większość refleksji na temat kryzysu prowadzi do wspólnego wniosku: cierpieli wszyscy , ale nie jednakowo.

13/01/2021

Trwa sezon grypowy, a w wielu stanach USA nadal trwa pandemia COVID-19. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do użycia nowe testy molekularne, które dają możliwość rozróżnienia pomiędzy wirusami grypy, SARS-CoV-2 (wirus powodujący