Szkolenia

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

06/06/2024

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „AI Act i stosowanie systemów AI w wyrobach IVD”, które odbędzie się w dniach 18 i 25 czerwca w godz. 11.00 – 13.10. Poprowadzą je prawnicy z Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p., poniżej szczegóły dotyczące

04/10/2023

W dniu 08.11. br. w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie się druga debata pt. Reklama wyrobów medycznych – pół roku obowiązywania przepisów, organizowana przez Organizację Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, z udziałem ekspertów – współautorów przepisów ustawy, praktyków

05/04/2023

Stowarzyszenie Medtech Polska w ramach podpisanej umowy o współpracy z Organizacją Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED działają wspólnie w zakresie promowania aktywności edukacyjnych, aby umożliwić uczestnictwo w tego typu wydarzeniach firmom członkowskim obu stron.

19/01/2023

Szkolenie poprowadzili radcowie prawni z kancelarii Tomasik Jaworski, autorzy opracowania nt. waloryzacji, przygotowanego na zlecenie Medtech Polska. Webinarium obejmowało poniższe tematy: Klauzule waloryzacyjne w nowych umowach Możliwość waloryzacji umów w toku Sesja pytań i odpowiedzi

01/12/2022

Szkolenie dotyczyło zmian wynagrodzenia w umowach o dostawy wyrobów medycznych IVD ze względu na nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i kosztów, gdy umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej. Agenda uwzględniała pytania otrzymane w tym zakresie przez członków Medtech Polska.

01/12/2022

Tematyka szkolenia: Zmiana struktury Kodeksu częściowa zmiana układu i nowe rozdziały, wykreślenie nieaktualnych zapisów, zmiany językowe (np. przedmioty promocyjne zamiast upominków), przeniesienie części odpowiedzi na pytania do treści kodeksu, zmiana numeracji pytań, itd. Aktualizacja

18/10/2022

Program wydarzenia: Zakaz reklamy kierowanej do pacjenta, w tym zakaz reklamy produktów stosowanych przez profesjonalnych użytkowników – praktyczne implikacje w sferze m.in. komunikacji na temat portfolio produktowego, w social media i na stronach internetowych. Działania, które nie są traktowane jako

05/10/2022

Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z nowymi regulacjami oraz wykorzystaniem konkretnych przykładów: Wymogi w zakresie odwiedzania profesjonalistów medycznych przez przedstawicieli firmy Wpływ nowych regulacji na inne działania field force’u (spotkania promocyjne, sponsorowanie konferencji, itd.) Obowiązki archiwizacyjne

22/09/2022

Warsztaty dot. waloryzacji wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na dostawy wyrobów IVD przeprowadzone z udziałem prawników firm członkowskim MedTech Polska na bazie wypracowanych przykładów praktycznych problemów, z jakimi stykają się firmy w obszarze IVD, w związku z waloryzacją wynagrodzeń.