Współpraca

Jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów do Medycyny Laboratoryjnej.

19/04/2023

Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. to innowacyjne rozwiązania dla ośrodków naukowych i diagnostycznych.

13/04/2023

Argenta to firma rodzinna działająca od 1991 r. na rynku diagnostyki oraz wyposażenia laboratorium, rzetelność i innowacja w działaniu. Główne obszary aktywności to: mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka weterynaryjna, biologia molekularna oraz badania naukowe.

31/03/2023

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz sektora ochrony zdrowia. Członkami Technomed są producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz prowadzący obrót na rynku otwartym.

21/02/2023

Organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców

21/02/2023

Stowarzyszenie naukowe zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

21/02/2023

Samorząd reprezentujący ponad 200 000 lekarzy i lekarzy dentystów. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza.

21/02/2023

Europejskie stowarzyszenie handlowe dla branży technologii medycznych, w tym diagnostyki, urządzeń medycznych i zdrowia cyfrowego.

21/02/2023

KIDL wykonuje zadania publiczne polegające na sprawowaniu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi oraz wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej

21/02/2023

Kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia.

Członkowie MedTech Polska