Współpraca

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

31/03/2023

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz sektora ochrony zdrowia. Członkami Technomed są producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz prowadzący obrót na rynku otwartym.

21/02/2023

Organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców

21/02/2023

Stowarzyszenie naukowe zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

21/02/2023

Samorząd reprezentujący ponad 200 000 lekarzy i lekarzy dentystów. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza.

21/02/2023

Europejskie stowarzyszenie handlowe dla branży technologii medycznych, w tym diagnostyki, urządzeń medycznych i zdrowia cyfrowego.

21/02/2023

KIDL wykonuje zadania publiczne polegające na sprawowaniu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi oraz wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej

21/02/2023

Kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia.

21/02/2023

Wspieranie członków izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wykorzystania/rozwoju nowych technologii w medycynie.

13/02/2023

Udaj się na bezpłatne badania profilaktyczne. Serwis stworzony we współpracy MedTech Polska z Forum Medycyny Laboratoryjnej.   Link do serwisu: Profilaktyka 40 Plus