Dlaczego warto zostać członkiem MedTech Polska?

  • Możliwość dołączenia do grona głównych graczy w branży diagnostyki in Vitro (IVD).
  • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, dzięki dostępowi do najnowszych informacji istotnych w procesie planowania strategicznego.
  • Oszczędność czasu i środków.
  • Dostęp do bazy „Tylko dla członków”, zamieszczonej na stronie internetowej MedTech Polska. Baza ta jest nieocenionym narzędziem, które zawiera szeroki wachlarz informacji dotyczących bieżących i przyszłych działań w branży diagnostyki in Vitro (IVD).
  • Członkostwo w MedTech Polska wprowadza do silnej sieci podmiotów gospodarczych, pozwalając na wymianę najlepszych praktyk i poglądów na temat kluczowych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania krajowego i europejskiego przemysłu IVD.
  • Możliwość uczestniczenia w forach dyskusyjnych i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania od ekspertów najlepszych w swojej dziedzinie.
  • Wpływ na kształt regulacji prawnych i rozwój branży diagnostyki in vitro (IVD).
  • Dostęp do raportów z badań rynku płac i wyrobów w branży IVD.
  • Reprezentowanie wspólnego stanowiska w zakresie bieżących spraw dotyczących współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami.
  • Wpływ na kształtowanie współpracy pomiędzy kluczowymi organizacjami naukowymi i zawodowymi związanymi z rynkiem medycyny laboratoryjnej.
  • Udział w inicjatywach społecznych mających na celu podnoszenie wiedzy i znaczenia badań laboratoryjnych w ochronie zdrowia.
  • Preferencyjne warunki udziału w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, ogólnopolskich i zagranicznych, np. w seminariach, konferencjach, warsztatach, zjazdach i wielu innych.