Dlaczego warto zostać członkiem MedTech Polska (MTPL)?

1. Dołączasz do grona głównych dostawców wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) na rynek medycyny laboratoryjnej.
2. Zdobywasz przewagę konkurencyjną dzięki dostępowi do najnowszych informacji rynkowych, w tym raportów na temat wielkości branży IVD w Polsce i danych opracowywanych przez MedTech Europe.
3. Możesz zgłaszać problemy, na jakie napotykasz w swojej działalności na rynku wyrobów IVD.
4. Korzystasz ze wsparcia biura MedTech Polska w kluczowych kwestiach branżowych, prawnych, przetargowych, ustawodawczych, podatkowych dzięki:
• dostępowi do aktualnych informacji prawnych w comiesięcznych raportach legislacyjnych i alertach prawnych
• konsultacjom prawnym, dotyczącym VAT, zamówień publicznych, regulacji dotyczących wyrobów medycznych, COVID itd.
5. Otrzymujesz pomoc w ocenie konferencji krajowych i zagranicznych (SOWE , CVS ), a także w interpretacji Kodeksu Etyki w kontaktach z Pracownikami Ochrony Zdrowia (HCP), Organizacjami Ochrony Zdrowia (HCO) i Profesjonalnymi Organizatorami Konferencji (PCO).
6. Współpracujesz z innymi Członkami organizacji, wymieniając opinie i najlepsze praktyki w stosowaniu i rozwoju nowych technologii na rynku krajowym i
europejskim przy zachowaniu wymagań przejrzystości.
7. Inicjujesz i uczestniczysz w dyskusjach na tematy najważniejsze dla pacjentów i środowiska medycznego.
8. Zyskujesz wpływ na kształt regulacji ważnych dla rozwoju branży medycyny laboratoryjnej i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
9. Współtworzysz opinie i stanowiska w bieżących kwestiach współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami.
10. Uczestniczysz we współpracy pomiędzy kluczowymi organizacjami naukowymi i zawodowymi związanymi z rynkiem medycyny laboratoryjnej angażując się w    pracę grup roboczych.
11. Bierzesz udział w inicjatywach mających na celu podnoszenie poziomu społecznej wiedzy i świadomości znaczenia badań laboratoryjnych w ochronie zdrowia.
12. Otrzymujesz preferencyjne warunki udziału w ogólnopolskich i zagranicznych wydarzeniach branżowych: seminariach, konferencjach, warsztatach, zjazdach.
13. Współkreujesz profesjonalne działania public relations, wzmacniające wizerunek medycyny laboratoryjnej.

Praca merytoryczna w ramach MTPL odbywa się w grupach roboczych, powoływanych w odpowiedzi na aktualne potrzeby członków organizacji.
Obecnie działa 6 aktywnych grup:

• Grupa Compliance i etyki biznesu: kieruje relacjami i współpracą dotyczącą systemu oceny wydarzeń edukacyjnych (SOWE) oraz programu szkoleń Diagkompas BIS, kierowanego do HCP i przedstawicieli rynku wyrobów medycznych, w zakresie zamówień publicznych oraz Kodeks Etyki MedTech Polska.
• Grupa ds. strony serwisu www.labtestsonline, która przygotowuje i aktualizacje strony LabTestsOnline.
• Grupa COVID-19: zajmuje się budowaniem przekazu:
– w zakresie informacji o technologii IVD dot. COVID-19 i jej znaczenia,
– dot. promocji medycyny laboratoryjnej związanej z COVID-19 oraz inne badania laboratoryjne wspierające ocenę stanu pacjenta.
• Grupa AMR – zajmująca się lekoopornością drobnoustrojów i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną.
• Grupa ds. zamówień publicznych.
• Grupa Life Science.