tlo2

19 października 2022

Warsztaty dot. praktycznych aspektów nowych regulacji w obszarze reklamy wyrobów medycznych

Warsztaty odbyły się zdalnie w październiku 2022 r.

Zagadnienia omówione z wykorzystaniem konkretnych przykładów to m.in.:

  • Reklama do pacjentów (laika) vs reklama kierowana do profesjonalistów medycznych
  • Zakazy w reklamy kierowanej do pacjenta, w tym zakaz reklamy produktów stosowanych przez profesjonalnych użytkowników – praktyczne implikacje w sferze m.in. komunikacji na temat portfolio produktowego, w social media i na stronach internetowych.
  • Działania, które nie są traktowane jako reklama- czy możliwe jest prowadzenie kampanii edukacyjnych i prozdrowotnych
  • Rozpowszechnianie wśród HCPs wyników badań, opracowań naukowych i informacji na temat produktów, w tym tych jeszcze niewprowadzonych na rynek
  • Wymogi w zakresie odwiedzania profesjonalistów medycznych przez przedstawicieli firmy
  • Wpływ nowych regulacji na inne działania field force’u (spotkania promocyjne, sponsorowanie konferencji, itd.)
  • Obowiązki archiwizacyjne i udostępniania wzorów reklam
  • Okres przejściowy dot. reklamy w nowej UWM – co może być dostępne w przestrzeni publicznej po 31 grudnia 2022 r.
  • Zmiany w związku z nowym kodeksem MedTech Europe 2022

Warsztaty cz. 1:

 

Warsztaty cz. 2: