tlo2

24 kwietnia 2024

Webinar „Najczęściej zadawane pytania o umowach w zamówieniach publicznych”

Webinar „Najczęściej zadawane pytania o umowach w zamówieniach publicznych”,  24 kwietnia o godz. 10.00 i poprowadził go mecenas Norbert Gill (kancelaria Amicus).

W agendzie m.in.:

 1. Kary umowne i cały mechanizm miarkowania kar umownych 3 drogi:
  • próba ugodowa
  • mediacje
  • proces
 2. Rozpoznanie i uzasadnienie zmian nieistotnych
 3. Dokonywania zmian istotnych w umowach
 4. Niemożność świadczenia pierwotna i następcza a wygaszenie części umowy w trakcie jej trwania
 5. Rozwiązanie umowy w trakcie jej obowiązywania
 6. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy
 7. Waloryzacja umowy, po 6 i 12 miesiącach:
  • waloryzacja w oparciu o art. 436 pkt 4 PZP (minimalne wynagrodzenie, składki)
  • waloryzacja kosztowa w oparciu o art. 439 PZP
 8. Prawo opcji
 9. Świadczenia akcesoryjne i rozszerzenie zakresu umowy
 10. Pozostałe zagadnienia związane z realizacją umowy

Link do nagrania TU

Prezentacja