Klauzula informacyjna

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest MedTech Polska (wcześniej: Izba Przedstawicieli i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej), ul. Wiejska 7 lok. 5, 00-480 Warszawa, która gromadzi je w celu prowadzenia działalności statutowej, utrzymywania z Państwem relacji biznesowych i przesyłania informacji związanych z działalnością statutową, informacji o projektach i inicjatywach realizowanych przez MedTech Polska oraz firmy członkowskie. Firmą, której powierzyliśmy dane osobowe na podstawie umowy o dostarczaniu usług informatycznych jest Home.pl (klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Home.pl znajduje się po kliknięciu w link).

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej ?RODO?.

Jednocześnie informujemy, że chronimy Państwa dane i informujemy, że zgodę na administrowanie danymi można w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail o treści ?Nie zgadzam się?.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z biurem MedTech Polska, na adres email:  biuro@medtechpolska.org.