MedTech Polska (dawniej IPDDL) istnieje jako Związek Pracodawców od 2001 roku. Wcześniej, w latach 90-tych, działa jako Klub Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
Początkowo zrzeszała 12 firm, a obecnie reprezentuje już 24 podmioty i liczba ta stale rośnie. Członkami MedTech Polska są przedsiębiorstwa handlowe i organizacje, które są zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) w całej Polsce. MedTech Polska reprezentuje interesy firm zajmujących się wyrobami IVD w Polsce i Europie.

Podstawowe cele MedTech Polska:

1. Integracja środowiska Producentów i Dystrybutorów diagnostyki in vitro w Polsce.

Przez kilkuletnie wspólne działania wypracowaliśmy strategię działania w oparciu o cele zbieżne dla wszystkich członków MedTech Polska. Podstawą wspólnej strategii działania jest wiedza o rynku i środowisku, w którym działamy. Znajomości rynku służy m.in. organizowane corocznie, zgodnie z europejskim formatem EDMS badanie statystyczne, dotyczące wielkości dostaw wyrobów IVD. Oprócz członków, dla których uczestnictwo w statystyce jest obowiązkiem wynikającym ze statutu Izby, w badaniu mogą brać i biorą również firmy niezrzeszone.

2. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia wiedzy o wyrobach IVD i ich znaczeniu w opiece zdrowotnej.

Działania te mają również na celu zbliżenie poziomu informacji diagnostycznej wykorzystywanej w Polsce w decyzjach medycznych do poziomu europejskiego, a tym samym podniesienie znaczenia IVD w całym procesie ochrony zdrowia. Miernikiem poziomu informacji diagnostycznej jest wielkość wydatków na wyroby IVD. Od kilku już lat Izba corocznie przeprowadza badanie wielkości rynku IVD w Polsce, a nasze dane są uwzględniane w ocenie rynku IVD w Europie.

W Polsce praktycznie nie istnieje system refinansowania za badania laboratoryjne w podstawowej opiece zdrowotnej. Brak systemu refinansowania za badania laboratoryjne uniemożliwia kontrolę i śledzenie wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na badania laboratoryjne.

3. Integrowanie polskich środowisk IVD z Europą w celu podniesienia wiedzy i poziomu udziału IVD w świadczeniach medycznych w Polsce.

MedTech Polska jest pełnoprawnym członkiem EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) od 1 stycznia 2002 roku i współpracuje w wybranych grupach roboczych.