Zarząd
Jarosław Wyligała – Prezes Zarządu
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o
Dyrektor Branży, Country Division Lead DX/prokurent w SIEMENS HEALTHCARE SP.ZO.O. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia. W 2005 r. Członek Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia Prof. Zbigniewa Religi.
Józef Jakubiec
PRO SCIENTIUM Sp. z o.o.
 

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia MedTech Polska (od 15 lat). Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów Zarządzania i Handlu Zagranicznego w SGH. Od ponad 20 lat prowadzi własną firmę dystrybucyjną Pro Scientium Sp. z o.o. Członek Zarządu MedTech Europe na kadencję 2018-2020, działacz National Association Committee. Od 2004 aktywny w procesach regulacyjnych EDMA i LabTestonLine. Od dwóch kadencji członek EDMA Internal Audit Team. Założyciel stowarzyszenia IVD (wcześniej IPDDL). Przewodniczący Krajowego Zespołu Compliance ds. Wdrażania Nowego Kodeksu Etyki MedTech w Polsce.

Norbert Krysiuk
BIOMEDICA Poland Sp. z o.o.
 

Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Zarządzający w Biomedica Poland Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Biotechnologia o specjalizacji genetyka i mutageneza oraz podyplomowych studiów z zakresu Prawa Pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie handlowe oraz w dystrybucji rozwiązań do Diagnostyki IVD i implementacji firm na rynku Polskim, a także z zakresu biologii molekularnej infekcji.
Wspiera działania promocyjne i wdrożeniowe

Marian Chabuda
BECKMAN COULTER Polska Sp. z o.o.
 

Dyrektor Generalny w firmie Beckman Coulter Sp. z o.o.  Wcześniej na różnych pozycjach w serwisie, marketingu oraz sprzedaży w firmie Abbott. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechnika Warszawska oraz magistra na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej, a także znajomość rynków: CEMEA, Krajów Bałtyckich, Ukrainy, Kaukazu i Środkowej Azji.

Alicja Kosmulska
ROCHE DIAGNOSTICS Polska Sp. z o.o.
 

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz członek Leadership Team Roche Diagnostics Polska sp.z o.o. Analityk Kliniczny, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu w SGH, z tytułem MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania, Master i Team Coach w Norman Bennett Academy. Posiada ponad 30 lat doświadczenia segmencie IVD, w tym ponad 20 lat pracy dla Roche Diagnostics. Działalność na rzecz rozwoju rynku diagnostyki laboratoryjnej, molekularnej a ostatnio także onkologicznej w Polsce.

Marcin Iszkuło
BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o.
 

Sales Manager Clinic Eastern Europe w BioMérieux  Polska Sp. z o.o. Mgr biotechnologii (UMCS Lublin) oraz lekarz weterynarii (Akademia Rolnicza w Lublinie). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania (SGH, Warszawa).  Od blisko 20 lat związany z branżą IVD. Członek lokalnego EXCom. Pracował na stanowiskach Sales Representative, Application Specialist, Product Manager, Country Sales Manager, International Sales Manager. Posiada wiedzę i  doświadczenie z zakresu mikrobiologii i analityki medycznej oraz mikrobiologii przemysłowej. Obszar aktywności zawodowej obejmuje kraje Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie zarządza dedykowanymi działami sprzedaży oraz grupą dystrybutorów.


Dyrektor Generalny
Józef Jakubiec PRO SCIENTIUM Sp. z o.o.

Sąd Koleżeński
Justyna Kurycyn SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Maciej Dąbrowski EPPENDORF Poland Sp. z o.o.
Wiktor Fedczyszyn DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS
Kolegium Odwoławcze  

 

Lidia Gos GRASO Zenon Sobiecki
Gerard Nowacki DIAGLAB Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej 
Łukasz Korybalski BECTON DICKINSON Polska Sp. z o.o.

Komisja Rewizyjna
Piotr Fik WERFEN POLSKA Sp. z o.o.
Maria Stenzel BIO-KSEL Sp. z o.o.
Grażyna Konecka DIAG-MED
Biuro  

 

Sylwia Szelągowska/ Beata Toborek – Asystentka Dyrektora Generalnego i Zarządu

 

Księgowość Ewa Jędra