Covid-19

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

19/12/2023

8 grudnia br. odbyła się debata pt. „Medycyna laboratoryjna w obliczu wyzwań. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – porada diagnostyczna i jej wpływ na dobro pacjenta”, zorganizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w ramach seminarium pt. „Doświadczenia po pandemii COVID-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu”.
Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, Instytut Matki i Dziecka, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, MedTech Polska oraz Diagnostyka.

W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań post-COVID, rola Medycyny Laboratoryjnej, diagnostów laboratoryjnych oraz szerzej – przemysłu medycznego w ochronie zdrowia jest niezaprzeczalna i jest to obszar niezwykle dynamicznych zmian. Możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku i tworzenie innowacji wymagających wzajemnego sprzężenia przemysłu z rynkiem, gdzie obie strony wzajemnie wpływają na kształtowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

W kontekście diagnostyki laboratoryjnej, szczególne znaczenie ma obserwowany trend, w którym narzędzia diagnostyczne „wychodząc” z klasycznego laboratorium, zbliżają się do pacjenta, lekarza oraz oddziałów szpitalnych. W takich obszarach jak diagnostyka w miejscu pacjenta (POC), Oddziały Izby Przyjęć, Intensywna Opieka Medyczna, mobilna lub jednorazowa. Musi być odpowiednie zrozumienie przez Płatnika, Lekarza, Diagnostę, dotyczące danej technologii i jej roli w zarządzaniu pacjentem i tu jest kluczowa rola diagnostów w pomocy w tłumaczeniu i koordynowaniu działań. Istotne jest także odpowiednie przygotowanie kadry, właściwe zorganizowanie i zarządzanie procesami Diagnostyki laboratoryjnej, zwłaszcza w kontekście monitorowania pacjenta po COVID-19 – podkreślił Norbert Krysiuk, członek Zarządu MedTech Polska.

Dodatkowo, rozwój sztucznej inteligencji, genetyki, bioinformatyki oraz personalizowanej diagnostyki otwiera nowe perspektywy. Wprowadzenie „Accompanion Diagnostics” – czyli połączenie badań laboratoryjnych z optymalizacją leczenia, a także dygitalizacja wyników i telemedycyna, stanowią kolejne kroki ku przyszłości diagnostyki.
Norbert Krysiuk uważa, że warto zwrócić uwagę na rangę właściwych szkoleń i edukacji z zakresu innowacyjnych technologii i ich informacji oraz wartości diagnostycznej. MedTech Polska posiada ogromne doświadczenie szkoleniowe i jest otwarta na tworzenie takich platform edukacyjnych, akademii firmowych oraz webinariów, które wymagają bliskiej współpracy między przemysłem a diagnostami.
Równie istotna jest współpraca diagnostów laboratoryjnych z innymi specjalistami medycznymi, takimi jak mikrobiolodzy, klinicyści, chirurdzy czy genetycy.
MedTech Polska wskazała na istotne kierunki rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, uwzględniając zarówno aspekty technologiczne, jak i edukacyjne, co z pewnością przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i dobra pacjenta w nowej rzeczywistości post-COVID.

MedTech Polska wskazała na kluczowe kierunki rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, uwzględniając zarówno aspekty technologiczne, jak i edukacyjne, co z pewnością przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i dobra pacjenta w nowej rzeczywistości post-COVID.

25/06/2020

W alercie znajduje się informacja o:

 1. Prezydenckim projekcie ustawy o Funduszu Medycznym,
 2. Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu,
 3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 4. […]

Aby otrzymać więcej informacji należy wysłać zapytanie na adres: biuro@medtechpolska.org

01/04/2020

Stan z dnia 2020-04-01

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenie Ministra
  Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
  • Weszły w życie 31 marca 2020 r.

Aby otrzymać więcej informacji należy wysłać zapytanie na adres: biuro@medtechpolska.org

 

23/03/2020

W uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji dot. transportu wyrobów medycznych i produktów biobójczych, oraz ich oznakowania, przesyłamy  stanowisko Ministra Piotrowskiego-GIF w sprawie oznakowania samochodów z dostawami z zagranicy.
Samochód powinien być oznakowany w sposób widoczny czerwonym napisem dwujęzycznym TRANSPORT MEDYCZNY – MEDICAL TRANSPORT oraz znakiem czerwonego krzyża. Wielkość napisu i miejsca umieszczenia napisów pozostawiamy do Państwu uznania w zależności od gabarytu samochodu.

Firmy zrzeszone w Medicines for Europe mogą korzystać z proponowanego przez tę organizacje oznakowania, ale muszą posiadać także napis w języku polskim.

 

 

 

 

Przypominamy, że GIF przyjmuje interwencje w sprawie transportu leków wyłącznie kierowane na adres mailowy transportcoronawirus@gif.gov.pl   oraz zamieszczone w poniższej tabelce.

 

19/03/2020

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi do nas informacjami, o tym, że transport wyrobów medycznych i leków jest utrudniony w związku z korkami na przejściach granicznych informujemy, że wszystkie problemy z transportem leków i wyrobów medycznych należy zgłaszać na adres: mailowy transportcoronavirus@gif.gov.pl

W mailu należy podać:

 • numer rejestracyjny samochodu
 • aktualne miejsce przekraczanej granicy
 • miejsce aktualnego pobytu samochodu (np. 20 km od granicy)
 • kontakt do kierowcy

Sytuacja jest rozwojowa. GIF ma się kontaktować z pogranicznikami. Na bieżąco będą podejmowane działania, aby ułatwić transport leków i wyrobów medycznych.