#DiagnostykaLabolatoryjna

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

21/12/2022

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Polski jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu. Więcej na ten temat w artykule.

15/10/2021

MedTech Polska z zainteresowaniem przyjmuje do wiadomości propozycję zmiany Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydanego 14 października 2021 przez Komisję Europejską. Ważne jest, że Komisja Europejska starała się utrzymać dostępność wyrobów