Doświadczenia pacjenta w Polsce

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

17/12/2019

Raport „Doświadczenia pacjenta w Polsce” jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowej diagnozy doświadczeń użytkowników systemu ochrony zdrowia. Koncepcja Patient Expierence w ostatnich latach znalazła się w centrum zainteresowania wielu dojrzałych systemów opieki zdrowotnej na świecie.