IHI

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

30/06/2023

Mając na względzie ogromne korzyści płynące z udziału firm z branży technologii medycznych  w projekcie Innovative Health Initiative (IHI) MedTech Polska wspólnie z MedTech Europe czyni wzmożone wysiłki  na rzecz podniesienia świadomości,  dlaczego IHI jest ważna  dla przyszłej medycyny i zdrowa pacjenta.

Inicjatywa Innowacje w Ochronie Zdrowia (IHI) to partnerstwo publiczno-prywatne dla badań i innowacji w ochronie zdrowia, którego celem jest:

  • przekształcenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia w realne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa
  • wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych innowacji w dziedzinie zdrowia obejmujących całe spektrum opieki – od profilaktyki po diagnostykę i leczenie – zwłaszcza w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego
  • zapewnienie europejskiemu sektorowi opieki zdrowotnej konkurencyjności na świecie.

Film wideo zagłębia się w bardziej szczegółowe informacje na temat udziału firm z branży technologii medycznych w IHI.  Odpowiada na  kluczowe pytania, jakie mogą się pojawić wśród firm z branży technologii medycznych,  jak również podkreśla, jakie są  korzyści płynące z dołączenia do projektów IHI.

MedTech Polska zachęca do obejrzenia filmu, który jest dostępny także w innych wersjach językowych i w skróconej wersji TU.