IHI

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

30/06/2023

Mając na względzie ogromne korzyści płynące z udziału firm z branży technologii medycznych w projekcie Innovative Health Initiative (IHI) MedTech Polska wspólnie z MedTech Europe czyni wzmożone wysiłki na rzecz podniesienia świadomości, dlaczego IHI