IVDR

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

12/10/2023

MedTech Polska i MedTech Europe rozpoczęły intensywne działania związane z obszarem wymiany informacji w  europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – EHDS Branża technologii medycznych odgrywa kluczową rolę w ekosystemie danych zdrowotnych, wspomagając diagnostykę,

01/02/2023

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) laboratoryjna informacja diagnostyczna powinna dziś poprzedzać każdą diagnozę medyczną stawianą w gabinecie lekarskim. Na świecie wyniki badań laboratoryjnych już dziś wpływają na blisko 70% decyzji klinicznych. Niestety Polska

22/12/2021

MedTech Polska z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie zmienionych przepisów przejściowych rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) Warszawa , 21 grudnia 2021 r. MedTech Polska – członek MedTech Europe – z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie

15/10/2021

MedTech Polska z zainteresowaniem przyjmuje do wiadomości propozycję zmiany Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydanego 14 października 2021 przez Komisję Europejską. Ważne jest, że Komisja Europejska starała się utrzymać dostępność wyrobów

02/08/2020

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w maju 2017 roku opublikowały dwa nowe rozporządzenia dotyczące wyrobów medycznych (2017/745/UE) (MDR) oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (2017/746/UE) (IVDR). Rozporządzenie 2017/746/UE (IVDR) zastępuje obowiązującą do tej pory dyrektywę