Koronawirus

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

30/03/2020

2020.03.30 Alert prawny antyCOVID-19

26/03/2020

Alert prawny antyCOVID-19 – zakresie PZP

20/03/2020

2020.03.20__Alert_prawny_antyCOVID-19

18/03/2020

2020.03.18_Alert_prawny_antyCOVID-19  

18/03/2020

2020.03.17_Alert_prawny_antyCOVID-19

16/03/2020

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 dostrzega się, że zagrożenie

24/02/2020

Alexandra L. Phelan, SJD, LLM1,2; Rebecca Katz, PhD, MPH1; Lawrence O. Gostin, JD2 Afiliacje autora Article Information JAMA. Opublikowany online 30 stycznia 2020 r. doi:10.1001/jama.2020.1097 31 grudnia 2019 r. Chiny poinformowały Światową