mBDNF

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

10/03/2021

Naukowcy opracowali pierwszy na świecie test umożliwiający przewidywanie zaburzeń nastroju u ludzi na podstawie poziomu białka znajdującego się w mózgu. W badaniu z udziałem 215 osób (w tym 90 pacjentów z depresją kliniczną i 15 z chorobą afektywną dwubiegunową) odkryto