Medexpress.pl

Jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów do Medycyny Laboratoryjnej.

21/12/2022

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Polski jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Więcej na ten temat w artykule.

Członkowie MedTech Polska