Medexpress.pl

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

21/12/2022

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Polski jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu. Więcej na ten temat w artykule.