MedTech Europe

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

08/11/2023

07.11. br. zostało opublikowane oficjalne stanowisko MedTech Europe, określające wizję przyszłości rozporządzenia IVD (In-Vitro Diagnostic Devices) i rozporządzenia MDR (Medical Device Regulation), które jest kontynuacją działań zainicjowanych we wrześniu br. listem do europejskiej komisarz ds. zdrowia,

19/07/2023

Zalecenia MedTech Europe dotyczące lepszej przyszłości diagnostyki raka w Europie

30/06/2023

Mając na względzie ogromne korzyści płynące z udziału firm z branży technologii medycznych  w projekcie Innovative Health Initiative (IHI) MedTech Polska wspólnie z MedTech Europe czyni wzmożone wysiłki  na rzecz podniesienia świadomości,  dlaczego IHI

01/02/2023

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) laboratoryjna informacja diagnostyczna powinna dziś poprzedzać każdą diagnozę medyczną stawianą w gabinecie lekarskim. Na świecie wyniki badań laboratoryjnych  już dziś wpływają na blisko 70% decyzji klinicznych. Niestety Polska plasuje się

25/02/2021

Szanowni Państwo,   Mamy  przyjemność powiadomić o kolejnej edycji MedTech Forum, która odbędzie się online, w dniach 20-22 kwietnia 2021. Rejestracja dla członków MedTech Europe już się rozpoczęła: Link do zakładki rejestracyjnej: registration process

05/12/2019

MedTech Europe rozpoczął udaną kampanię komunikacyjną online z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO (18-24 listopada 2019 r.). MTE jest zdecydowany kontynuować współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego, społeczeństwa i innych zaangażowanych podmiotów,

18/10/2019

Zapraszamy do zapoznania się z magazynem MedTech Week, w którym opublikowane zostały szczegółowe sprawozdania ze wszystkich wydarzeń konferencji, która odbyła się w dniach 3-7 czerwca 2019 r.

02/10/2019

Europa przygotowuje się do nowego, integracyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pacjentów. Ponieważ zauważono potrzebę ściślejszej współpracy branży technologii medycznych i pacjentów, był to temat przewodni warsztatów „Patient-Medtech Dialogue”, które