Medycyna personalizowana

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

02/07/2019

Celem polityki i działań Europy w dziedzinie zdrowia publicznego jest poprawa i ochrona zdrowia ludzkiego oraz wspieranie modernizacji europejskich systemów opieki zdrowotnej – te dwa obszary wg UE mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia swoich obywateli,