Rozporządzenie UE 2017/746

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

02/08/2020

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w maju 2017 roku opublikowały dwa nowe rozporządzenia dotyczące wyrobów medycznych (2017/745/UE) (MDR) oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (2017/746/UE) (IVDR). Rozporządzenie 2017/746/UE (IVDR) zastępuje obowiązującą do tej pory dyrektywę

27/03/2019

26 marca br. odbyło się szkolenie, którego tematem były zmiany w rozporządzeniu UE 2017/746 oraz ich wpływ na kwestie regulacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu i używania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Bardzo dziękujemy prelegentowi, Panu Andrzejowi Karczewiczowi