Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

05/12/2019

MedTech Europe rozpoczął udaną kampanię komunikacyjną online z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO (18-24 listopada 2019 r.). MTE jest zdecydowany kontynuować współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego, społeczeństwa i innych zaangażowanych podmiotów, aby walka z antybiotykoopornością (AMR) oraz zakażeniami w placówkach służby zdrowia (HAI) pozostała politycznym priorytetem nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu Europejskiego w roku zmian instytucjonalnych.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie MedTech Europe, oraz na blogu MedTech View w artykule „Checklist culture: how simple solutions can revolutionise patient safety and tackle AMR„.