Transport leków i wyrobów medycznych

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

23/03/2020

W uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji dot. transportu wyrobów medycznych i produktów biobójczych, oraz ich oznakowania, przesyłamy stanowisko Ministra Piotrowskiego-GIF w sprawie oznakowania samochodów z dostawami z zagranicy. Samochód powinien być oznakowany w sposób widoczny czerwonym napisem dwujęzycznym TRANSPORT