Wartość informacji diagnostycznej

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

07/08/2023

Obserwacje na podstawie pandemii Covid 19. Studium przypadku. Informacje diagnostyczne umożliwiające postawienie właściwej diagnozy są kluczowymi elementami w skutecznym reagowaniu na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego, szczególnie w przypadku ostrej infekcji układu oddechowego. Pandemia COVID-19 pokazała,

11/07/2023

MedTech Polska we współpracy z grupą roboczą MedTech Europe, zwracają szczególną uwagę na znaczenie wartości informacji diagnostycznych (Value of Diagnostics Information, VODI), w tym także, w leczeniu niewydolności serca, który jest poważnym stanem zdrowia, wpływającym na jakość

05/12/2019

Wartość informacji diagnostycznych w spersonalizowanej opiece zdrowotnej (VODI) 24 października 2019 r. MedTech Europe zorganizowała warsztaty zatytułowane ” ?Information as an Enabler for Sustainable Value-Driven Healthcare Delivery in Europe „. Zaproszono grupę zainteresowanych stron,