WHA

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

28/07/2018

Wirusowym zapaleniem wątroby jest zarażona około jedna trzecia światowej populacji, a spośród 325 milionów ludzi żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby na całym świecie, ponad 290 milionów jest wciąż nieświadomym nosicielem. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez WHA ustalono, że pięć głównych barier w rozpoznawaniu choroby WZW typu B i C to:

  • Brak powszechnej wiedzy o chorobach;
  • Brak wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby wśród pracowników służby zdrowia;
  • Brak łatwo dostępnych testów;
  • Piętno i dyskryminacja
  • Dodatkowe koszty ponoszone przez pacjenta.

Więcej informacji na ten temat na blogu Med Tech Views (TU).