DiagKompas2: Szkolenie z Kodeksu Etyki i PZP w kontekście wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

część I

część II