izba

21 lutego 2023

Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK NIL)

Wspieranie członków izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wykorzystania/rozwoju nowych technologii w medycynie.