diagnostic

21 lutego 2023

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

KIDL wykonuje zadania publiczne polegające na sprawowaniu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi oraz wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej