med

21 lutego 2023

Naczelna Izba Lekarska (NIL)

Samorząd reprezentujący ponad 200 000 lekarzy i lekarzy dentystów. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza.