fota3

21 lutego 2023

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Stowarzyszenie naukowe zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.