test

21 lutego 2023

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców