fota3

13 lutego 2023

System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE)

Inicjatywa branży technologii medycznych, będąca rozwinięciem szeroko stosowanej dla wydarzeń międzynarodowych platformy CVS Conference Vetting System MedT