Raport: Medycyna pracy i medycyna laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

Niniejszy Raport stanowi odpowiedź na zaproszenie Ministra Zdrowia do udziału w ogólnonarodowej debacie o kierunkach zmian w ochronie zdrowia – „Wspólnie dla zdrowia – narodowa debata o zdrowiu. Jednym z celów debaty, nakreślonych przez Ministra Zdrowia, jest odpowiedź na pytania:

  • jak najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia,
  • co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej,
  • w jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie.

Chcąc aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat przyszłości polskiej służby zdrowia, autorzy Raportu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Związkiem Pracodawców MedTech Polska, przedstawili propozycje wykorzystania potencjału służby medycyny pracy w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, z wykorzystaniem medycyny laboratoryjnej.

Pełna wersja raportu znajduje się tu:

Medycyna pracy i medycyna laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.



Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: