Zaangażowanie MedTech Europe w problematykę AMR

MedTech Europe rozpoczął udaną kampanię komunikacyjną online z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO (18-24 listopada 2019 r.). MTE jest zdecydowany kontynuować współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego, społeczeństwa i innych zaangażowanych podmiotów, aby walka z antybiotykoopornością (AMR) oraz zakażeniami w placówkach służby zdrowia (HAI) pozostała politycznym priorytetem nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu Europejskiego w roku zmian instytucjonalnych.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie MedTech Europe, oraz na blogu MedTech View w artykule „Checklist culture: how simple solutions can revolutionise patient safety and tackle AMR„.

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: