tlo2

04 lipca 2008

EDMA new Executive Committee 2008

Komunikat z Walnego Zgromadzenia

EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association)

Na Walnym Zgromadzeniu EDMA, które odbyło się 26 czerwca 2008 r. w Brukseli, wybrani zostali nowi członkowie Komitetu Wykonawczego.

W skład Komitetu Wykonawczego wchodzi 11 członków, których wybór odzwierciedla podwójną strukturę członkowską EDMY: 6 reprezentantów Członków Narodowych oraz 5 członków reprezentujących stowarzyszone firmy. Kadencja Komitetu Wykonawczego trwa dwa lata.

Nowo wybrani członkowie Komitetu Wykonawczego to:

  • David Atkins (Ortho Clinical Diagnostics), który reprezentował będzie BIVDA (Wielka Brytania)-Brytyjskie Stowarzyszenie Wytwórców Wyrobów do diagnostyki in vitro
  • Werner Hofacher (Beckman Coulter), którego zadaniem będzie reprezentowanie SVDI_ASID (Szwecja)-Szwedzkie Stowarzyszenie Wytwórców Wyrobów do diagnostyki in vitro
  • Christian Parry (Stago), reprezentować będzię SFRL (Francja)-Francuskie Stowarzyszenie Wytwórców Wyrobów do diagnostyki in vitro
  • Stefan Wolf (Siemens), którego obowiązkiem będzie reprezentowanie Niemiec, Szwajcarii, Austrii, SEE, Włoch, Polski oraz Rosji.

Pozostali członkowie Komitetu:

  • Ugo Gay (Diasorin), został ponownie wybrany na reprezentanta Assobiomedica (Włochy)-Włoskie Stowarzyszenie Wytwórców Wyrobów Medycznych
  • Roberto Parotelli (Bayer Diabetes Care Division)

Nowy Komitet Wykonawczy EDMA: ukonstytuował się w składzie

Prezes: Jean-François de Lavison (Mérieux Alliance)

Vice-Prezes: Jaime Contreras (Abbott) and Jürgen Schulze (VDGH / Sysmex)

Skarbnik: Benny Ons (UNAMEC / BD)

Członkowie: David Atkins (BIVDA / OCD), Ugo Gay (Assobiomedica / Diasorin), Werner Hofacher (SVDI-ASID / Beckman Coulter), Roberto Parotelli (Bayer Diabetes Care), Christian Parry (SFRL / Stago) and Jürgen Schwiezer (Roche Diagnostics).

EDMA jest głównym stowarzyszeniem firm zaangażowanych w badanie, rozwój, wytwarzanie i dystrybucję wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

EDMA reprezentuje ponad 700 podmiotów z terenu całej Europy. Zrzeszone firmy dostarczają na rynek europejski co najmniej 90 % wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Misją EDMA jest podniesienie świadomości o roli, wadze, użyteczności oraz wartości dodanej, którą wnosi do ochrony zdrowia diagnostyka in vitro. Dla tych celów EDMA, wytwórcy, europejskie instytucje, organizacje pacjentów, organizacje handlowe, specjaliści ochrony zdrowia i naukowcy pracują nad odpowiednimi regulacjami systemowymi w kierunku stworzenia ekonomicznie realistycznego środowiska dla ochrony zdrowia w Europie i skutecznie oddziaływać w procesach globalizacji.