Członkowie

MedTech Polska reprezentuje wspólne interesy swoich członków poprzez oferowanie wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku wyrobów medycznych oraz technologii Life Science – w szczególności rozwiązań i regulacji prawnych.