Struktura

MedTech Polska reprezentuje wspólne interesy swoich członków, konsoliduje branżę diagnostyki medycznej w celu tworzenia silnego i liczącego się głosu przemysłu jak również dla zapewnienia ochrony interesów branżowych.

J. Wyligała

Jarosław Wyligała

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający – Medycyna Laboratoryjna / Country Division Lead DX /prokurent w SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. 

N.-Krysiuk

Norbert Krysiuk

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający w Biomedica Poland Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

M. Chabuda

Marian Chabuda

Członek Zarządu

Dyrektor Generalny w firmie Beckman Coulter Sp. z o.o. Wcześniej na różnych pozycjach w serwisie, marketingu oraz sprzedaży w firmie Abbott.

Marcin-Iszkuło

Marcin Iszkuło

Członek Zarządu

Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający w Sarstedt Sp. z o.o., poprzednio Sales Manager Clinic Eastern Europe i członek lokalnego ExCom w BioMérieux Polska Sp. z o.o.

Józef L. Jakubiec

Józef Jakubiec

Członek Zarządu / Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia MedTech Polska (od 15 lat). Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów Zarządzania i Handlu Zagranicznego w SGH.

Sąd Koleżeński
Wiktor Fedczyszyn DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS

Kolegium Odwoławcze
Lidia Gos GRASO Zenon Sobiecki

Komisja Rewizyjna
Piotr Fik WERFEN POLSKA Sp. z o.o.
Maria Stenzel BIO-KSEL Sp. z o.o.
Grażyna Konecka DIAG-MED

Dyrektor Zarządzadzający
Dariusz Adamusiński 

Biuro
Beata Toborek – Asystentka Dyrektora Generalnego i Zarządu

Księgowość
Ewa Jędra

Jarosław Wyligała

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający – Medycyna Laboratoryjna / Country Division Lead DX /prokurent w SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia, w tym ponad 20 letnie w zarządzaniu działalności handlowej i na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce i na rynkach EMEA. W 2005 r. Członek Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia Prof. Zbigniewa Religi.

Norbert Krysiuk

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający w Biomedica Poland Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Biotechnologia o specjalizacji genetyka i mutageneza oraz podyplomowych studiów z zakresu Prawa Pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie handlowe oraz w dystrybucji rozwiązań do Diagnostyki IVD i implementacji firm na rynku Polskim, a także z zakresu biologii molekularnej infekcji. Wspiera działania promocyjne i wdrożeniowe.

Marian Chabuda

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Generalny w firmie Beckman Coulter Sp. z o.o. Wcześniej na różnych pozycjach w serwisie, marketingu oraz sprzedaży w firmie Abbott. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechnika Warszawska oraz magistra na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej, a także znajomość rynków: CEMEA, Krajów Bałtyckich, Ukrainy, Kaukazu i Środkowej Azji.

Marcin Iszkuło

CZŁONEK ZARZĄDU

Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający w Sarstedt Sp. z o.o., poprzednio Sales Manager Clinic Eastern Europe i członek lokalnego ExCom w BioMérieux Polska Sp. z o.o. Mgr biotechnologii oraz lekarz weterynarii. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Od blisko 20 lat związany z branżą IVD. Pracował na stanowiskach Sales Representative, Application Specialist, Product Manager, Country Sales Manager, International Sales Manager. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu mikrobiologii i analityki medycznej oraz mikrobiologii przemysłowej.

Józef Jakubiec

Członek Zarządu / Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia MedTech Polska (od 15 lat). Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów Zarządzania i Handlu Zagranicznego w SGH. Przez ponad 20 lat prowadził własną firmę dystrybucyjną Pro Scientium Sp. z o.o. Członek Zarządu MedTech Europe na kadencję 2018-2020, działacz National Association Committee. Od 2004 aktywny w procesach regulacyjnych EDMA i LabTestsOnline. Od dwóch kadencji członek EDMA Internal Audit Team. Założyciel stowarzyszenia IVD (wcześniej IPDDL). Przewodniczący Krajowego Zespołu Compliance ds. Wdrażania Nowego Kodeksu Etyki MedTech w Polsce.