Biuro MedTech Polska
ul. Wiejska 7 lok. 15
00-480 Warszawa
tel/fax: 22 627 10 28

 

biuro@medtechpolska.org

 

NIP: 952-18-83-107 REGON: 017480314
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS: 0000055169