Kontakt

MedTech Polska jest pełnoprawnym członkiem MedTech Europe. 

Dane kontaktowe

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000055169