Szkolenia

MedTech Polska  oferuje wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku wyrobów medycznych oraz technologii Life Science.

Naszym członkom zapewniamy możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, jak i w płatnych projektach szkoleniowych podczas których członkowie mają możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania problematyczne związane z działalnością sektora Medycyny Laboratoryjnej (IVD).

W szczególności rozwiązań i regulacji prawnych, compliance, podatków oraz możliwości zgłaszania problemów, na jakie firmy członkowskie napotykają w swojej działalności na rynku wyrobów IVD.

Dostęp do materiałów wyłącznie dla członków MedTech Polska

Dołącz do nas i zostań członkiem MedTech Polska.

Szkolenia

MedTech Polska  oferuje wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku wyrobów medycznych oraz technologii Life Science.

04/10/2023

W dniu 08.11. br. w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie się druga debata pt. Reklama wyrobów medycznych – pół roku obowiązywania przepisów, organizowana przez Organizację Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, z udziałem ekspertów – współautorów przepisów ustawy, praktyków rynku, prawników: Jana Szulca, Agnieszki Majki, Wojciecha Szefke, Kondrata Kornińskiego.

Zakresy tematyczne:

 • Reklama a informacja o wyrobie medycznym, wyłączenie z pojęcia reklamy
 • Laik i profesjonalista w reklamie wyrobu medycznego
 • Reklama kierowana do publicznej wiadomości – czyli jak i do kogo?
 • Reklama wprowadzająca w błąd – teoria i case study
 • Reklama w social mediach i współpraca z influencerami
 • Nieuczciwa konkurencja w zakresie reklamy – czym jest, jak ją zwalczać, czego unikać i jak reagować?
 • Reklama a ochrona interesów konsumentów.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biuro@medtechpolska.org

Prosimy o ewentualne zapytania do ekspertów, które przekażemy prowadzącym.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 października

Koszt szkolenia zależeć będzie od ilości uczestników.

Miejsce szkolenia: Centrum konferencyjnym IBIB PAN, ul. Trojdena 4, Warszawa.

05/04/2023

Stowarzyszenie Medtech Polska w ramach podpisanej umowy o współpracy z Organizacją Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED działają wspólnie w zakresie promowania aktywności edukacyjnych, aby umożliwić uczestnictwo w tego typu wydarzeniach firmom członkowskim obu stron.

W dniu 19.04. br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się debata Reklama wyrobów medycznych – jak czytać nowe przepisy? z udziałem ekspertów – współautorów przepisów ustawy, praktyków rynku, prawników: Jana Szulca, Agnieszki Majki, Wojciecha Szefke, Kondrata Kornińskiego.

Zakresy tematyczne:
*  Odbiorcy przekazu reklamowego – laik a profesjonalista

*  Treść przekazu reklamowego – jakie informacje można przekazywać?

*  Strona internetowa i zawarte w niej treści

*  Foldery, katalogi, banery, upominki firmowe, reklama telewizyjna i radiowa

*  Współpraca z influencerami

*  Wydarzenia branżowe

*  Przepisy przejściowe

*  Sankcje

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biuro@medtechpolska.org

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia

Koszt szkolenia zależeć będzie od ilości uczestników.

Miejsce szkolenia: Centrum konferencyjnym IBIB PAN, ul. Trojdena 4, Warszawa.

19/01/2023

Szkolenie poprowadzili radcowie prawni z kancelarii Tomasik Jaworski, autorzy opracowania nt. waloryzacji,  przygotowanego na zlecenie Medtech Polska.

Webinarium obejmowało poniższe tematy:

 1. Klauzule waloryzacyjne w nowych umowach
 2. Możliwość waloryzacji umów w toku
 3. Sesja pytań i odpowiedzi

01/12/2022

Szkolenie dotyczyło zmian wynagrodzenia w umowach o dostawy wyrobów medycznych IVD ze względu na nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i kosztów, gdy umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej. Agenda uwzględniała pytania otrzymane w tym zakresie przez członków Medtech Polska.

01/12/2022

Tematyka szkolenia:

 • Zmiana struktury Kodeksu
  • częściowa zmiana układu i nowe rozdziały, wykreślenie nieaktualnych zapisów, zmiany językowe (np. przedmioty promocyjne zamiast upominków), przeniesienie części odpowiedzi na pytania do treści kodeksu, zmiana numeracji pytań, itd.
 • Aktualizacja części definicji i nowe definicje
  • delegat, uzasadniona potrzeba biznesowa,  FMV, wydarzenie wirtualne, sesja satelitarna, proctorship, perceptorship, itd.]
 • Nowy rozdział nt. third-party intermediaries (pośredników)
  • w istocie konsolidacja w jednym miejscu dotychczasowych postanowień kodeksu)
 • Nowa część dot. wspólnie realizowanych badań (collaborative research)
 • Dodatkowe wyjaśnienia i klaryfikacje
  • np. dot.  dopuszczalnego zakresu finansowania delegatów czy rozróżnienia pomiędzy grantami edukacyjnymi a komercyjnym sponsoringiem
 • Aneks II – nowe wytyczne dot. wyznaczania wartości grantów rzeczowych
 • Zaktualizowany rozdział dot. umów – teraz stosowany i do HCO i HCP

18/10/2022

Program wydarzenia:

 • Zakaz reklamy kierowanej do pacjenta, w tym zakaz reklamy produktów stosowanych przez profesjonalnych użytkowników – praktyczne implikacje w sferze m.in. komunikacji na temat portfolio produktowego, w social media i na stronach internetowych.
 • Działania, które nie są traktowane jako reklama- czy możliwe jest prowadzenie kampanii edukacyjnych i prozdrowotnych
 • Rozpowszechnianie wśród HCPs wyników badań, opracowań naukowych i informacji na temat produktów, w tym tych jeszcze niewprowadzonych na rynek
 • Pytania i odpowiedzi