tlo2

01 grudnia 2022

Kodeks Etyki 2.O MedTech Polska

Tematyka szkolenia:

 • Zmiana struktury Kodeksu
  • częściowa zmiana układu i nowe rozdziały, wykreślenie nieaktualnych zapisów, zmiany językowe (np. przedmioty promocyjne zamiast upominków), przeniesienie części odpowiedzi na pytania do treści kodeksu, zmiana numeracji pytań, itd.
 • Aktualizacja części definicji i nowe definicje
  • delegat, uzasadniona potrzeba biznesowa,  FMV, wydarzenie wirtualne, sesja satelitarna, proctorship, perceptorship, itd.]
 • Nowy rozdział nt. third-party intermediaries (pośredników)
  • w istocie konsolidacja w jednym miejscu dotychczasowych postanowień kodeksu)
 • Nowa część dot. wspólnie realizowanych badań (collaborative research)
 • Dodatkowe wyjaśnienia i klaryfikacje
  • np. dot.  dopuszczalnego zakresu finansowania delegatów czy rozróżnienia pomiędzy grantami edukacyjnymi a komercyjnym sponsoringiem
 • Aneks II – nowe wytyczne dot. wyznaczania wartości grantów rzeczowych
 • Zaktualizowany rozdział dot. umów – teraz stosowany i do HCO i HCP