Aktualności

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

20/11/2023

Europejskie systemy opieki zdrowotnej są obciążone niedoborami budżetowymi i kadrowymi, starzeniem się społeczeństwa, chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca, rosnącą opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz groźbą kolejnej pandemii obciążającej system. Aby sprostać tym wyzwaniom, a jednocześnie dalej poprawiać ogólny stan zdrowia i dobrostan, systemy opieki zdrowotnej muszą stać się bardziej skoncentrowane na pacjencie, zaawansowane cyfrowo, odporne i zrównoważone. Technologie medyczne umożliwiają tę transformację, pod warunkiem, że dotrą do pacjentów i systemów opieki zdrowotnej.

MedTech Polska w pełni zgadza się z postawionymi w manifeście tezami, takimi jak konieczność stworzenia systemu, który:

🔗 skupia się na pacjencie

🔗 zapewnia dostęp do innowacyjnych rozwiązań i jednocześnie

🔗 buduje odporność na potencjalne kryzysy zdrowotne oraz

🔗 stabilność w branży poprzesz skuteczne rozwiązania i politykę.

Europa może osiągnąć jeszcze więcej, jeśli chodzi o zdrowie, dobre samopoczucie pacjenta i właściwe kształtowanie przyszłości medycyny, a sektor technologii medycznych jest pełni gotowy do działania.

Pełna treść Manifestu: Manifest MedTech Europe_Empowering-patients-inspiring-innovation-medtech-europes

08/11/2023

07.11. br. zostało opublikowane oficjalne stanowisko MedTech Europe, określające wizję przyszłości rozporządzenia IVD (In-Vitro Diagnostic Devices) i rozporządzenia MDR (Medical Device Regulation), które jest kontynuacją działań zainicjowanych we wrześniu br. listem do europejskiej komisarz ds. zdrowia, Stelli Kyriakides i stanowi ważny krok w procesie reformy regulacji dotyczących technologii medycznych.

Dokument zawiera wyjaśnienia, szczegółowe informacje na temat istotnych działań, mających zapewnić szybsze dotarcie innowacji medycznych do pacjentów i systemów opieki zdrowotnej oraz przykłady możliwych rozwiązań. Ma on także służyć jako podstawa do przyspieszenia dyskusji z zainteresowanymi stronami i decydentami. Stanowisko zostanie rozpowszechnione wśród decydentów i interesariuszy na szczeblu UE i krajowym (tj. CAMD, członków MDCG, attaché ds. zdrowia).

Dla uruchomienia dyskusji i prac na temat reformy regulacji technologii medycznych, MedTech Polska rozpoczyna proces rozpowszechniania naszego stanowiska wśród decydentów, środowiska medycyny laboratoryjnej, profesjonalistów medycznych oraz zainteresowanych podmiotów, by rozpocząć lub kontynuować bardziej szczegółowo ten temat w duchu dialogu publicznego.

Pełna treść stanowiska oraz jego streszczenie:

 1. MedTech Europe_Future-of-medical-technology-regulations_position-paper_2023
 2. MedTech Europe_Future-of-medical-technology-regulations_executive-summary_2023

Link do dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej MedTech Europe (TU).

27/10/2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowym członkiem naszego Stowarzyszenia została firma Bioanalytic Sp. z o.o,

Firma Bioanalytic Sp. z o.o. powstała w roku 2021 w wyniku rozwoju firmy Bioanalytic Maciej Stopa założonej w 1998 roku. Jest polskim dystrybutorem wyrobów medycznych do diagnostyki laboratoryjnej in vitro, a celem spółki jest promocja i dostawa wysokiej jakości, nowoczesnych rozwiązań laboratoryjnych w postaci urządzeń oraz odczynników. W
ofercie Firmy znajduje się wysokospecjalistyczny sprzęt i zaawansowane technologie służące do terapii monitorowanej stężeniem leku oraz diagnostyki molekularnej.
Naszymi odbiorcami są laboratoria diagnostyczne, szczególnie te, które wykorzystują w codziennej pracy metody chromatografii cieczowej, spektrometrii mas oraz biologii
molekularnej.
W ofercie Bioanalytic Sp. z o.o. znajdują się:

 • Urządzenia i zestawy odczynników do oznaczeń w zakresie terapii monitorowej stężeniem leku (TDM), witamin, hormonów steroidowych, amin biogennych, ale także
  szybki przesiew toksykologiczny (108 leków, narkotyków i ich metabolitów)
 • Urządzenia i zestawy do izolacji i detekcji materiału genetycznego
 • Odczynniki do sekwencjonowania NGS
 • Wyroby medyczne pomocnicze do biologii molekularnej
 • Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału biologicznego
 • Urządzenia i materiały do biobankowania
 • Urządzenia do automatyzacji laboratoryjnej

Ponadto Firma oferuje użytkownikom szeroki zakres szkoleń oraz wspomagania aplikacyjnego.

Więcej informacji na www.bioanalytic.com.pl oraz na profilu LinkedIn.

Witamy firmę Bioanalytic Sp. z o.o. w gronie MedTech Polska!

25/10/2023

Opublikowany niedawno raport roczny europejskiego stowarzyszenia branżowego MedTech Europe potwierdza dynamiczny rozwój sektora technologii medycznych w Europie. Ten sektor, w którym innowacje odgrywają kluczową rolę, jest szczególnie znaczący, a większość jego przedsiębiorstw stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje z raportu oraz aktualne wydarzenia związanego z sektorem.

 • Nadwyżka Europy z handlu technologiami cyfrowymi wzrosła do 5,2 mld euro w 2022 r., w porównaniu z 4,8 mld euro w roku poprzednim. Głównymi partnerami handlowymi są Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Meksyk.
 • Polska plasuje się w środku stawki i zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu pod względem importu i eksportu (odpowiednio 3,0 mln euro i 4,2 mln euro).
 • Liderem rankingu są Niemcy (odpowiednio 22 mln euro i 32,2 mln euro), wyprzedzając Holandię i Irlandię.

 

Liczba dostępnych technologii

Na rynku europejskim dostępnych jest ponad pół miliona technologii cyfrowych, przeznaczonych do użytku w szpitalach, domach i w sferze społecznej. Ta liczba stale rośnie i obejmuje trzy kategorie produktów: wyroby medyczne, diagnostykę in vitro oraz cyfrowe narzędzia zdrowotne. 

Główne dane sektorowe:

 • W Europie działa około 35 tysięcy firm z branży technologii medycznych, z czego 92% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Najwięcej firm z tego sektora znajduje się w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Francji i Szwajcarii.
 • Sektor ten zatrudnia ogółem w Europie około 850 tysięcy osób, co stanowi nieco mniej niż przemysł farmaceutyczny (865 tysięcy pracowników) i odpowiada za około 0,3% całkowitego zatrudnienia w Europie. Niemcy, w rankingu pod względem liczby pracujących (255 tys.) wyprzedzają Włochy (118 tys.), Wielką Brytanię (112 tys.)  i Polskę (30 tys.)
 • Liderami pod względem liczby pracujących w sektorze na 10 tys. mieszkańców są Irlandia i Szwajcaria (odpowiednio 89 i 77) w Polsce tylko 8 osób. Wartość dodana na pracownika w branży wynosi 184 000 euro.
 • Technologie medyczne odpowiadają za 7,6% europejskiego produktu krajowego brutto związanego z opieką zdrowotną w 2022 r., podczas gdy sektor farmaceutyczny i produktów medycznych nietrwałych stanowią 15,4%. Wydatki te różnią się w zależności od kraju, oscylując między 5% a 12% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną.
 • Średnie wydatki na mieszkańca w Europie wynoszą 312 euro.

 Trend rynkowy:

Wartość rynku technologii medycznych wyniosła około 160 miliardów euro w 2022 r. Europa zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem cen producentów (26,4%), ustępując Stanom Zjednoczonym (46,6%) i wyprzedzając Chiny (6,6%). Największymi rynkami europejskimi są Niemcy (26,4%), Francja (14,4%), Wielka Brytania (10,1%), Włochy (8,8%) i Hiszpania (5,7%).

Warto zauważyć, że nadwyżka z handlu technologiami cyfrowymi w Europie wzrosła do 5,2 mld euro w 2022 r., w porównaniu z 4,8 mld euro w roku 2021, co może wpłynąć na rozwój sektora w przyszłości.

Pełna treść raportu TU

 

12/10/2023

MedTech Polska i MedTech Europe rozpoczęły intensywne działania związane z obszarem wymiany informacji w  europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – EHDS

Branża technologii medycznych odgrywa kluczową rolę w ekosystemie danych zdrowotnych, wspomagając diagnostykę, opiekę kliniczną i podejmowanie decyzji terapeutycznych, a technologie medyczne są ważnym komponentem środowiska wymiany danych zdrowotnych.

Warto skupić się na kilku istotnych kwestiach, takich jak:

 1. Zgodność z regulacjami UE – Spójność z istniejącym prawodawstwem, takim jak MDR, IVDR i RODO, jest kluczowa. Unikajmy powielania nadzoru regulacyjnego.
 2. Jasne definicje systemu EHR – Proponujemy zdefiniować system EHR jako produkt przeznaczony do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, wykluczając urządzenia regulowane przez MDR/IVDR.
 3. Ochrona praw własności intelektualnej – Model dobrowolnego ujawniania danych i umowy między posiadaczem a użytkownikiem to klucz do udostępniania danych.
 4. Bezpieczny transgraniczny transfer danych – Ważne jest unikanie dodatkowych warstw regulacji i zapewnienie bezpiecznego przekazywania danych zdrowotnych.

List otwarty w całości: TU

Załącznik:
Stanowisko MedTech Europe dot. EHDS

06/10/2023

 

Serdecznie zapraszamy środowisko lekarskie, do udziału w szkoleniach organizowanych wraz z COBIK Naczelna Izba Lekarska oraz PTDL.

 

Najbliższe szkolenie:  Ogólne zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych odbędzie się on-line w dniu 16.10. br. w godzinach 16:00-18:00. Poprowadzi je dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, członek PTDL.

Zaplanowane kolejne szkolenia:

 • 23.10.2023dr hab n. med. Małgorzata Rusak– adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Temat szkolenia:  Zaburzenia hemostazy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 • 30.10.2023  – dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
  Temat szkolenia:  Pułapki w laboratoryjnej diagnostyce chorób tarczycy
 • 21.11.2023  – Alina Niewiadomska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej – kierownik CMDLiBP Instytutu CZMP
  Temat szkolenia: Odstępstwa pediatryczne w medycynie laboratoryjnej
 • 27.11.2023  –  dr n. farm. Paweł K. Kunicki – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Zdrowia Publicznego, Specjalista Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej.
  Temat szkolenia: Terapia monitorowana stężeniem leku – od teorii do praktyki: znaczenie prawidłowego pobierania materiału biologicznego
 • 07.12.2023  – prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek – polski naukowiec, diagnosta laboratoryjny, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
  Temat szkolenia: Nieinwazyjna diagnostyka chorób wątroby/Alkoholowe choroby wątroby – patogeneza i diagnostyka
 • 13.12. 2023  – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD
  Temat szkolenia: Antybiotykoodporność w praktyce lekarza POZ. Przyczyny narastania oporności – błędy antybiotykoterapii, sposoby ograniczania lekooporności – w tym rola badań diagnostycznych i optymalny wybór leczenia empirycznego i celowanego.
 • 18.12.2023  – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD
  Temat szkolenia:  Antybiotykoodporność w szpitalach. Przyczyny narastania oporności – błędy antybiotykoterapii, sposoby ograniczania lekooporności – w tym rola badań diagnostycznych i optymalny wybór leczenia empirycznego i celowanego.

Więcej na temat zaplanowanych szkoleń dla lekarzy oraz możliwość rejestracji – na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://tiny.pl/cjx8q

03/10/2023

W dniu 25 września 2023 r. MedTech Polska, zorganizowała spotkanie trójstronne, w którym uczestniczyli ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, Paweł Lewandowski, Minister Cyfryzacji, Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego w MC oraz przedstawiciele MedTech Polska i MedTech Europe.

 

Celem było omówienie wzajemnych relacji między ustawodawstwem sektorowym a ustawodawstwem dotyczącym sztucznej inteligencji (ustawa o sztucznej inteligencji).

 

Po wejściu w życie ustawa o sztucznej inteligencji określi, w jaki sposób i czy w ogóle, nowe technologie medyczne oparte na AI będą wprowadzane na rynek.  Wynika to z faktu, że wyroby medyczne lub do diagnostyki in vitro, które same w sobie są systemem sztucznej inteligencji, lub które wykorzystują system sztucznej inteligencji jako element bezpieczeństwa, będą podlegać zarówno przepisom sektorowym, rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych i rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (MDR / IVDR), jak i ustawie o sztucznej inteligencji.

 

W związku z faktem, że MDR/IVDR, jak i ustawa o AI zostały zaprojektowane jako przepisy dotyczące produktów, należy unikać potencjalnego powielania i/lub konfliktu z istniejącymi wymogami dotyczącymi oprogramowania wyrobów medycznych, MedTech zaproponował  ramy regulacyjne, które zapewniają pewność prawną i regulacyjną (w tym harmonizację w państwach członkowskich) dla producentów systemów AI, co umożliwi wczesny dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologii medycznych AI zarówno dla pacjentów jak  i pracowników służby zdrowia.

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z naszymi poglądami na temat ogólnego podejścia Rady oraz na temat art. 8.2a.

As long as the requirements of Title III, Chapters 2 and 3 or Title VIII, Chapters 1, 2 and 3 for high-risk AI systems are addressed by Union Harmonisation Legislation listed in Annex II, Section A, the requirements or obligations of those Chapters of this Regulation shall be deemed to be fulfilled., as long as they include the AI component. Requirements of Chapters 2 and 3 of Title III or Title VIII, Chapters 1, 2 and 3 for high-risk AI systems not addressed by Union Harmonisation Legislation listed in Annex II Section A, shall be incorporated into that Union Harmonisation Legislation, where applicable. The relevant conformity assessment shall be carried out by the relevant Notified Bodies as part of the procedures laid out under Union Harmonisation Legislation listed in Annex II, Section A and in accordance with Article 43 of this Regulation.

Justification: The AI Act should address the interplay with NLF legislation covered under Annex II, Section A, to avoid any duplication of requirements and obligations. Aligning interplay with NLF legislation should be done beyond the EU MDR /IVDR. In addition, while we welcome the efforts to address the interplay between the AI Act and the Union Harmonisation Legislation listed in Section A of Annex II, in the case of medical devices and in vitro diagnostic medical devices, the proposed amendment only partially covers the interplay between the AI Act and the medical device framework. It does not currently specify what is meant by ‘incorporated into that Union harmonisation law’. It also does not currently envision how this should be done in practice. Open questions remain, in particular to, who and when will assess whether AI Act requirements are already fulfilled by the Union Harmonisation Legislation, as well as what the potential conflicts between AI Act standards and MDR/IVDR standards, notified bodies, and penalties will be. Lastly, this amendment would further explain that the integration of the requirements takes place with the Notified Bodies, considering them, when performing a conformity assessment, i.e. AI Act and MDR/IVDR requirements simultaneously.

 

W załącznikach: 

 1. Zalecenia MedTech Europe w sprawie ogólnego podejścia Rady UE do ustawy o sztucznej inteligencji
 2. Stanowisko MedTech Europe na ogólne podejście Rady UE do ustawy o sztucznej inteligencji

26/09/2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowym członkiem naszego Stowarzyszenia została firma Polygen Sp. z o.o.

Firma Polygen Sp. z o.o. od roku 1995 specjalizuje się w sprzedaży najwyższej jakości aparatury do chromatografii cieczowej HPLC oraz GPC/SEC.

Bardzo ważną działalnością firmy jest doradztwo techniczne oraz serwis.

Firma specjalizuje się w sprzedaży i serwisie:

 • najwyższej jakości systemów do chromatografii cieczowej HPLC, pomp, detektorów, oprogramowania, kolumn i akcesoriów
 • systemów do chromatografii Flash
 • systemów do chromatografii żelowej GPC
 • systemów do chromatografii wykluczania SEC, detektorów, oprogramowania, kolumn do charakterystyki naturalnych i syntetycznych polimerów, kopolimerów, peptydów, białek i koniugatów

Oferuje również:

 • osmometry dedykowane szczególnie do laboratoriów klinicznych, badawczych oraz badawczo-rozwojowych w firmach farmaceutycznych
 • generatory gazów: azotu, wodoru oraz powietrza
 • kliniczne materiały referencyjne oraz zestawy do oznaczeń chromatograficznych w diagnostyce medycznej
 • analizator tlenku azotu w powietrzu wydychanym i próbkach ciekłych, Sievers NOA 280i

Więcej informacji na www.polygen.com.pl oraz na profilu LinkedIn.

Witamy firmę Polygen Sp. z o.o. w gronie MedTech Polska!

07/08/2023

Obserwacje na podstawie pandemii Covid 19. Studium przypadku.

Informacje diagnostyczne umożliwiające postawienie właściwej diagnozy są kluczowymi elementami w skutecznym reagowaniu na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego, szczególnie w przypadku ostrej infekcji układu oddechowego.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak trafne diagnozy pomogły w szybkim wykrywaniu i izolowaniu przypadków zakażeń, a także w dostosowaniu odpowiednich strategii leczenia.

MedTech Europe podkreśla potrzebę odpowiednich działań politycznych w celu uwolnienia pełnego potencjału informacji diagnostycznych w czasach kryzysów zdrowia publicznego – takich jak pandemia COVID-19 – oraz ogólnie w obszarze medycyny, wskazując na potrzebę inwestowania w rozwój i dostępność zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, które przyczyniają się do poprawy opieki nad pacjentami oraz skutecznego kontrolowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

Link do materiału TU

19/07/2023

Zalecenia MedTech Europe dotyczące lepszej przyszłości diagnostyki raka w Europie

(więcej…)

11/07/2023

MedTech Polska we współpracy z grupą roboczą MedTech Europe, zwracają szczególną uwagę na znaczenie wartości informacji diagnostycznych (Value of Diagnostics Information, VODI), w tym także, w leczeniu niewydolności serca, który jest poważnym stanem zdrowia, wpływającym na jakość życia pacjentów, stabilność i produktywność systemów opieki zdrowotnej.

Ścieżka pacjenta z niewydolnością serca jest złożona, ponieważ pacjenci mogą doświadczać zarówno przewlekłego jak i ostrego (wymagające hospitalizacji) stadium choroby, dlatego tak ważne jest by wykorzystać otrzymywaną informację diagnostyczną.

Więcej na ten temat tu:  VODI-Hearth-Failure-2-pager

30/06/2023

Mając na względzie ogromne korzyści płynące z udziału firm z branży technologii medycznych  w projekcie Innovative Health Initiative (IHI) MedTech Polska wspólnie z MedTech Europe czyni wzmożone wysiłki  na rzecz podniesienia świadomości,  dlaczego IHI jest ważna  dla przyszłej medycyny i zdrowa pacjenta.

Inicjatywa Innowacje w Ochronie Zdrowia (IHI) to partnerstwo publiczno-prywatne dla badań i innowacji w ochronie zdrowia, którego celem jest:

 • przekształcenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia w realne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa
 • wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych innowacji w dziedzinie zdrowia obejmujących całe spektrum opieki – od profilaktyki po diagnostykę i leczenie – zwłaszcza w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego
 • zapewnienie europejskiemu sektorowi opieki zdrowotnej konkurencyjności na świecie.

Film wideo zagłębia się w bardziej szczegółowe informacje na temat udziału firm z branży technologii medycznych w IHI.  Odpowiada na  kluczowe pytania, jakie mogą się pojawić wśród firm z branży technologii medycznych,  jak również podkreśla, jakie są  korzyści płynące z dołączenia do projektów IHI.

MedTech Polska zachęca do obejrzenia filmu, który jest dostępny także w innych wersjach językowych i w skróconej wersji TU.

29/05/2023

Oskar Geryn, Biuro prasowe MedTech: W trakcie ostatniej konferencji HCC zaproponowała Pani wprowadzenie tzw. porady diagnostycznej. Chodzi o to, żeby poszerzyć kompetencje diagnostów laboratoryjnych, aby mieli możliwość sami zlecać badania pacjentom, którzy do nich trafiają. Jak miałaby wyglądać taka porada diagnostyczna?

Monika Pintal-Ślimak, prezes KIDL: Dużym rozczarowaniem dla środowiska jest brak w ustawie o medycynie laboratoryjnej, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku, zapisów dotyczących porady diagnostycznej. Formułując naszą rekomendację czerpiemy ze wzorów usług, które zostały stworzone w innych zawodach medycznych. Wśród pielęgniarek i położnych jest „porada pielęgniarska”. Farmaceuci świadczą „opiekę farmaceutyczną”, niebawem wprowadzona zostanie usługa „nowy lek”, która w założeniach ma podwyższyć bezpieczeństwo leczenia farmakologicznego.

Proponujemy, by diagnosta laboratoryjny w przypadku pojawienia się na przykład niepokojących wyników, mógł dodatkowo zlecić badania bez konieczności czekania na zlecenie lekarskie. Takie rozwiązanie to przykład jak efektywnie możemy wykorzystać szeroką wiedzę diagnostów, zdobytą na studiach medycznych i w ramach kształcenia podyplomowego. Jesteśmy otwarci na dyskusję o dokształcaniu i rozwijaniu wiedzy, by w jeszcze większym stopniu wspierać lekarzy i pacjentów.  Jestem przekonana, że takie rozwiązanie odciąży lekarzy i zdecydowanie skróci ścieżkę diagnostyczną pacjentów, zwłaszcza tych ambulatoryjnych, skazanych obecnie na wizyty u lekarza w celu uzyskania skierowania na badania, interpretacji wyników, ewentualnie kolejnego skierowania w celu poszerzenia diagnostyki.

Małe, państwowe i duże laboratoria – dlaczego w dwóch pierwszych wykonuje się znacznie mniej badań i co zrobić, aby było ich więcej?

Najważniejsze jest dla mnie, żeby nie dzielić diagnostów na tych z prywatnych laboratoriów i publicznych. Zarówno w jednych jak i drugich pracują diagności laboratoryjni. Sama pracowałam w swojej długiej karierze zawodowej zarówno w laboratoriach prywatnych i publicznych, dlatego jednym celów tej kadencji jest brak podziałów. Krajowa Izba ma działać dla diagnostów, oni muszą czuć to wsparcie.

Na pewno wraz w wejściem w życie sieci szpitali zauważyliśmy tendencję, że większość dyrektorów szpitali jednak chce, żeby laboratorium było jego integralną częścią. Jeżeli laboratorium na certyfikaty jakości, to szpital może liczyć wtedy na wyższy kontrakt z NFZ. Dlatego widzę również dobre strony takich działań. Również w trakcie pandemii dyrektorzy szpitali chcieli posiadać laboratorium covidowe, żeby jak najszybciej otrzymać wyniki badań.

Od pół roku jest Pani prezesem KIDL. Co udało się zmienić w tym czasie? Jakie są dla Pani najważniejsze zadania na przyszły rok?

Strategiczne decyzje programowe i kierunek zmian na najbliższą kadencję podjął Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych i są one realizowane. Konsekwentnie działamy na rzecz podniesienia rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego w systemie ochrony zdrowia i przestrzeni publicznej. Jesteśmy obecni podczas parlamentarnych prac nad kluczowymi dla systemu opieki zdrowia aktami prawnymi oraz w najważniejszych debatach branżowych.

Wzmocnieniu roli diagnosty na pewno sprzyjałoby poszerzenie uprawnień diagnosty poprzez wprowadzenie do ustawy o medycynie laboratoryjnej porady diagnostycznej udzielanej przez specjalistów z diagnostyki laboratoryjnej, która w naszej opinii stanowiłaby olbrzymie wsparcie dla lekarza i dla pacjenta.

To jedno z wielu rozwiązań, o którym dziś dyskutujemy. W tej sprawie miałam przyjemność odbyć już serię spotkań z przedstawicielami innych samorządów medycznych oraz organizacji wspierających diagnostykę laboratoryjną w Polsce, np.: ze Stowarzyszeniem MedTech. Nawiązujemy współpracę w kolejnych obszarach. Mamy świadomość tego jak ważna na szczeblu krajowym i lokalnym jest nasza współpraca.  Mówiąc o współpracy, mam na myśli współpracę nas wszystkich w trosce o dobro pacjentów, a także na rzecz zwiększenia wydajności i efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Jako Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjęliśmy także stanowisko w sprawie projektu Naczelnej Rady Lekarskiej ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Poparliśmy inicjatywę Naczelnej Rady Lekarskiej zmierzającą do zapewnienia monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz kształcenia personelu podmiotów leczniczych w zakresie zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. Chciałabym także zapewnić, że popieramy także inicjatywy zmierzające do stworzenia kompleksowego systemu kompensacyjnego dla pacjentów pokrzywdzonych wystąpieniem niepożądanego zdarzenia medycznego. Spraw na rzecz których powinniśmy łączyć nasze siły jest więcej i o nich będziemy na pewno rozmawiać w kolejnych miesiącach. Wspólnie widzimy konieczność wykorzystania potencjału diagnostów laboratoryjnych i umocnienia ich roli w interdyscyplinarnych zespołach diagnostyczno-terapeutycznych.

Czy KIDL wnioskowało lub lobbowało do Ministerstwa Zdrowia o jakieś zmiany w diagnostyce laboratoryjnej?

Składane przez propozycje legislacyjne, choćby dotyczące wprowadzenia porady diagnostycznej oraz poszerzenia dostępu do zawodu, pozostają aktualne. Mam nadzieję, że teraz działając w imieniu KIDL, będziemy mieli większą szansę na zwrócenie uwagi rządzących na postulaty naszego środowiska. Do tego przekonujemy rząd i parlamentarzystów.

Lista spraw do załatwienia jest długa począwszy od systemu kształcenia i problem braku kadr, przez wykorzystanie naszych kwalifikacji w systemie, po dążenie do sprawiedliwego kształtowania wynagrodzeń w ochronie zdrowie, a także po kwestie  związane z inwestycjami w rozwój medycyny laboratoryjnej.

Pilnie potrzebujemy też rozporządzenia w sprawie kwalifikacji do kształcenia specjalizacyjnego. Zwracaliśmy uwagę rządzącym, że nowelizacja ustawy o medycynie laboratoryjnej odsyła w kwestii punktów niezbędnych przy kwalifikacji na wymarzoną specjalizację do rozporządzenia, którego nie ma. Brak regulacji może być powodem kwestionowania transparentności naboru przez osoby, które się nie dostały.

Co powinno się zmienić, żeby można było powiedzieć, że potencjał medycyny laboratoryjnej w Polsce jest w pełni wykorzystywany?

Diagności Laboratoryjni po 5 latach studiów medycznych – podobnie jak lekarze – diagności podejmują kształcenie specjalizacyjne w 13 dziedzinach medycyny laboratoryjnej. To świetnie wykształcona grupa zawodowa, która dostarcza danych, od których zależy blisko 70 proc. decyzji lekarskich. Konsekwentnie to podkreślam, ale bez pracy diagnostów laboratoryjnych, nastąpiłby całkowity paraliż szpitali. System zaczyna to dostrzegać. W ślad za tym dostrzeżeniem powinna pójść rewizja współczynników i wzrost wynagrodzeń.

Kluczowym i nadrzędnym celem jest zrozumienie, że rozwój diagnostyki laboratoryjnej może przyczynić się do zwiększenia efektywności systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.

Jakie Pani zna dobre praktyki na zachodzie, które można by wprowadzić w Polsce?

Na zachodzie Europy naszą pracę często wykonują lekarze lub farmaceuci ze specjalizacjami z diagnostyki (medycyny) laboratoryjnej. Polska, tworząc w 1977 roku osobny zawód analityka medycznego/diagnosty laboratoryjnego stworzyła dla nas swoiste więzienie. To oznacza, że dziś diagnostów nie da się zastąpić.  Z drugiej strony brak harmonizacji kształcenia i przejrzystego system uznawania kwalifikacji powoduje, że nam nie jest tak łatwo przemieszczać się po krajach UE i czerpać określone wzorce z uwagi na krajową specyfikę

Jakie proponuje Pani zmiany w diagnostyce laboratoryjnej?

Zabiegamy o to, by diagnosta laboratoryjny w przypadku pojawienia się na przykład niepokojących wyników, mógłby dodatkowo zlecić badania bez konieczności czekania na zlecenie lekarskie. Diagnosta mógłby udzielać takiej porady diagnostycznej zarówno pacjentowi, który ma wykonywane badania w trybie ambulatoryjnym, ale również mógłby pomagać lekarzowi poprzez udział w zespołach terapeutycznych, które są organizowane szpitalu. Takie rozwiązanie to przykład jak efektywnie możemy wykorzystać szeroką wiedzę diagnostów, zdobytą na studiach medycznych i w ramach kształcenia podyplomowego.

Jesteśmy otwarci na dyskusję o dokształcaniu i rozwijaniu wiedzy, by w jeszcze większym stopniu wspierać lekarzy i pacjentów. Jestem przekonana, że takie rozwiązanie odciąży lekarzy i zdecydowanie skróci ścieżkę diagnostyczną pacjentów, zwłaszcza tych ambulatoryjnych, skazanych obecnie na wizyty u lekarza w celu uzyskania skierowania na badania, interpretacji wyników, ewentualnie kolejnego skierowania w celu poszerzenia diagnostyki. Zgłaszając pomysł takiej porady korzystamy z doświadczeń wynikających z wdrażania porady farmaceutycznej w ramach opieki farmaceutycznej.

Nie tylko KIDL zwraca na konieczność lepszego zagospodarowania wiedzy i umiejętności, jaką posiadają diagności laboratoryjni.  Podobnego zdania jest Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, którym kieruje Pani prof. Katarzyna Winsz-Szczotka, jak również stowarzyszenia medyczne, np.: MedTech Polska.

Jak według Pani powinna być finansowana profilaktyka?

Powinna być przede wszystkim dofinansowana. Dziś znaczna część finansowania publiczne przeznaczana jest na leczenie. Ale jak efektywnie leczyć, skoro przed leczeniem jest niedofinansowana diagnostyka? Państwo wydaje ogromne kwoty na leki czy terapie, nie widząc, że diagnostyka i monitorowanie tych terapii w ogromnej mierze opiera się na badaniach laboratoryjnych, czasem bardzo wysokospecjalistycznych. To kwintesencja profilaktyki.

Równolegle do finansowania wskazujemy na rozwój medycyny translacyjnej z diagnostą, jako podstawowym ogniwem na styku metodologii naukowej oraz problematyki klinicznej, rozwój potencjału dydaktycznego oraz naukowego z zakresu medycyny laboratoryjnej, a także wsparcie młodych innowacyjnych przedsiębiorstw z branży diagnostyki laboratoryjnej w zakresie rozwoju aparatury medycznej oraz odczynników diagnostycznych, czy też wsparcie branży IT związanej z rozwojem rozwiązań dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (MLD) w oparciu o interdyscyplinarne zespoły.