Aktualności

MedTech Polska ułatwia dostęp do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej.

26/04/2024

Prezes URPL, WMiPB poinformował, że rozpoczęcie stosowania przepisów art. 5 ust. 5 lit. b, c oraz e–i IVDR z dniem 26 maja 2024 r. wyłącza stosowanie art. 58 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 147 ustawy o wyrobach medycznych, , tj. „starej” ustawy o wyrobach medycznych.

📌 Tym samym, od dnia 26 maja 2024 r., instytucje zdrowia publicznego wytwarzające wyroby medyczne do diagnostyki in vitro na własny użytek, nie są zobowiązane do dokonywania zgłoszeń wytworzonych przez siebie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro do Prezesa URPL, co najmniej na 14 dni przed pierwszym użyciem tego wyrobu do świadczenia publicznie dostępnych usług z zakresu diagnostyki medycznej.

📌 Jednocześnie Prezes URPL poinformował, że od dnia 26 maja 2024 r. instytucje zdrowia publicznego, zobowiązane są do przestrzegania art. 5 ust. 5 lit. b, c oraz e–i IVDR w odniesieniu do wyrobów produkowanych i używanych wyłącznie w tej samej instytucji zdrowia publicznego oraz do przekazania na żądanie Prezesa URPL informacji na temat używania tych wyrobów, zgodnie z art. 5 ust. 5 lit. e IVDR.

Link do Komunikatu: https://tiny.pl/dwchv

16/04/2024

Manifest MedTech Europe analizuje kluczowe pytania, które mają umożliwić ekosystemowi opieki zdrowotnej przewodnictwo w zmianach, wyznaczanie nowych standardów i osiąganie zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe to będzie jedno z głównych wyzwań następnej

21/03/2024

Żyjemy w tzw. odwróconej piramidzie świadczeń zdrowotnych, gdzie ok. 80 % badań diagnostycznych jest zlecanych i wykorzystywanych w szpitalnictwie, a w POZ tylko ok. 3%. – poinformował Dariusz Adamusinski, dyrektor generalny MedTech Polska. MedTech Polska zaapelował

18/03/2024

8 marca w ramach IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2024 odbyła się sesja dotycząca diagnostyki laboratoryjnej już za nami.

Poruszono ważne tematy, takie jak:
🔸 Najistotniejszym działaniem w kierunku zwiększenia dostępności do profilaktyki i badań diagnostycznych dla szerszej grupy pacjentów jest zmiana finansowania badań laboratoryjnych w POZ, a docelowym rozwiązaniem powinno być finansowanie badań laboratoryjnych jako świadczeń medycznych kontraktowanych bezpośrednio z NFZ
🔸 Jednym z największych zagrożeń, jakie niesie najbliższa przyszłość, jest postępująca cicha pandemia chorób cywilizacyjnych, tak więc konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy/stan przedcukrzycowy, dyslipidemia i przewlekłej choroby nerek zwłaszcza, jeśli miałoby dojść do zakończenia programu pilotażowego Profilaktyka 40Plus.

Prelegenci sesji „Diagnostyka laboratoryjna”:
🔹 Dariusz Adamusinski, Dyrektor Generalny MedTech Polska
🔹 dr Tomasz Anyszek, Pełnomocnik Zarządu ds. medycyny laboratoryjnej Diagnostyka SA, ekspert, Pracodawcy Medycyny Prywatnej
🔹 Monika Pintal Ślimak, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
🔹 prof. dr hab. dr hab. Bogdan Solnica, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
🔹 dr hab. 𝐊𝐚𝐭𝐚𝐫𝐳𝐲𝐧𝐚 𝐖𝐢𝐧𝐬𝐳 – 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐨𝐭𝐤𝐚, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Moderacja panelu: Michał Dobrołowicz, dziennikarz informacyjny, Radio RMF FM

Inne dyskutowane w grupie ekspertów kwestie to:
🔸 Diagnostyka laboratoryjna głównie w lecznictwie otwartym
🔸 Zwiększanie stosowania badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej
🔸 Konieczność standaryzacji informacji w diagnostyce laboratoryjnej
🔸 Potrzeba większego zaangażowania kadr medycznych w diagnostykę laboratoryjną

🔔 Wzmocnienie rangi podstawowej opieki zdrowotnej poprzez jej dofinansowanie w obszarze Medycyny Laboratoryjnej jest pomysłem na poprawę kondycji finansowej i zwiększenie wydolności opieki zdrowotnej.

Link do retransmisja sesji:

 

05/03/2024

MedTech Polska, partner strategiczny Koalicji na rzecz Medycyny Laboratoryjnej z przyjemnością informuje o uruchomieniu strony internetowej Koalicji: https://koalicjamedlab.org/

Wraz z prof. dr hab. Bogdanem Solnicą, członkiem Rady Koalicji serdecznie zapraszamy do współpracy mającej na celu optymalizację wykorzystania medycyny laboratoryjnej w praktyce i zarządzania nią w systemie ochrony zdrowia, jak również do odwiedzin strony oraz profilu na LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/koalicja-na-rzecz-medycyny-laboratoryjnej/), a także do wysłuchania informacji na temat Koalicji:

 

 

 

18/01/2024

W dniu 30.01. br. w godz. 9.00 – 16.15 odbędzie się konferencja naukowa pt. „Jakość w medycynie laboratoryjnej, organizowana przez portal Medycynaprywatna.pl. Pracodawcy Medycyny Prywatnej, a której partnerem jest m.in. MedTech Polska. Celem konferencji jest przygotowanie propozycji systemu nadzoru nad jakością, a także kompetencją laboratoriów medycznych.

Jednym z punków agendy jest wykład Dyrektora Generalnego MedTech Polska, Dariusza Adamusińskiego na temat efektywności kosztowej medycyny laboratoryjnej w Polsce, na podstawie raportu MedTech Polska i Deloitte pt. „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” (link do raportu znajduje się tu: https://tiny.pl/cjzff).

Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie Pracodawców Medycyny Prywatnej, informacja wraz z kodem dostępu znajduje się w zaproszeniu.

Link do programu wydarzenia: TU

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 

 

19/12/2023

8 grudnia br. odbyła się debata pt. „Medycyna laboratoryjna w obliczu wyzwań. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – porada diagnostyczna i jej wpływ na dobro pacjenta”, zorganizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w ramach seminarium pt. „Doświadczenia po pandemii COVID-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu”.
Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, Instytut Matki i Dziecka, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, MedTech Polska oraz Diagnostyka.

W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań post-COVID, rola Medycyny Laboratoryjnej, diagnostów laboratoryjnych oraz szerzej – przemysłu medycznego w ochronie zdrowia jest niezaprzeczalna i jest to obszar niezwykle dynamicznych zmian. Możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku i tworzenie innowacji wymagających wzajemnego sprzężenia przemysłu z rynkiem, gdzie obie strony wzajemnie wpływają na kształtowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

W kontekście diagnostyki laboratoryjnej, szczególne znaczenie ma obserwowany trend, w którym narzędzia diagnostyczne „wychodząc” z klasycznego laboratorium, zbliżają się do pacjenta, lekarza oraz oddziałów szpitalnych. W takich obszarach jak diagnostyka w miejscu pacjenta (POC), Oddziały Izby Przyjęć, Intensywna Opieka Medyczna, mobilna lub jednorazowa. Musi być odpowiednie zrozumienie przez Płatnika, Lekarza, Diagnostę, dotyczące danej technologii i jej roli w zarządzaniu pacjentem i tu jest kluczowa rola diagnostów w pomocy w tłumaczeniu i koordynowaniu działań. Istotne jest także odpowiednie przygotowanie kadry, właściwe zorganizowanie i zarządzanie procesami Diagnostyki laboratoryjnej, zwłaszcza w kontekście monitorowania pacjenta po COVID-19 – podkreślił Norbert Krysiuk, członek Zarządu MedTech Polska.

Dodatkowo, rozwój sztucznej inteligencji, genetyki, bioinformatyki oraz personalizowanej diagnostyki otwiera nowe perspektywy. Wprowadzenie „Accompanion Diagnostics” – czyli połączenie badań laboratoryjnych z optymalizacją leczenia, a także dygitalizacja wyników i telemedycyna, stanowią kolejne kroki ku przyszłości diagnostyki.
Norbert Krysiuk uważa, że warto zwrócić uwagę na rangę właściwych szkoleń i edukacji z zakresu innowacyjnych technologii i ich informacji oraz wartości diagnostycznej. MedTech Polska posiada ogromne doświadczenie szkoleniowe i jest otwarta na tworzenie takich platform edukacyjnych, akademii firmowych oraz webinariów, które wymagają bliskiej współpracy między przemysłem a diagnostami.
Równie istotna jest współpraca diagnostów laboratoryjnych z innymi specjalistami medycznymi, takimi jak mikrobiolodzy, klinicyści, chirurdzy czy genetycy.
MedTech Polska wskazała na istotne kierunki rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, uwzględniając zarówno aspekty technologiczne, jak i edukacyjne, co z pewnością przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i dobra pacjenta w nowej rzeczywistości post-COVID.

MedTech Polska wskazała na kluczowe kierunki rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, uwzględniając zarówno aspekty technologiczne, jak i edukacyjne, co z pewnością przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i dobra pacjenta w nowej rzeczywistości post-COVID.

15/12/2023

Miło nam poinformować, że 25 października br. powołana została Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej we współpracy i wsparciu MedTech Polska. Misją Koalicji jest działanie na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do innowacyjnych badań diagnostycznych, usprawnianie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz umieszczenie

06/12/2023

Koalicja zainteresowanych stron, w tym MedTech Europe, wzywa do udoskonalenia legislacyjnego Europejskiej Przestrzeni Danych dotyczących Zdrowia (#EHDS) Stronami koalicji są kluczowe organizacje reprezentujące pacjentów, pracowników służby zdrowia, badaczy i podmioty przemysłowe w ekosystemie opieki zdrowotnej,

20/11/2023

Europejskie systemy opieki zdrowotnej są obciążone niedoborami budżetowymi i kadrowymi, starzeniem się społeczeństwa, chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca, rosnącą opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz groźbą kolejnej pandemii obciążającej system. Aby sprostać

08/11/2023

07.11. br. zostało opublikowane oficjalne stanowisko MedTech Europe, określające wizję przyszłości rozporządzenia IVD (In-Vitro Diagnostic Devices) i rozporządzenia MDR (Medical Device Regulation), które jest kontynuacją działań zainicjowanych we wrześniu br. listem do europejskiej komisarz ds. zdrowia,

27/10/2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowym członkiem naszego Stowarzyszenia została firma Bioanalytic Sp. z o.o, Firma Bioanalytic Sp. z o.o. powstała w roku 2021 w wyniku rozwoju firmy Bioanalytic Maciej Stopa założonej w 1998 roku.

25/10/2023

Opublikowany niedawno raport roczny europejskiego stowarzyszenia branżowego MedTech Europe potwierdza dynamiczny rozwój sektora technologii medycznych w Europie. Ten sektor, w którym innowacje odgrywają kluczową rolę, jest szczególnie znaczący, a większość jego przedsiębiorstw stanowią małe