tlo2

15 grudnia 2023

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej

Miło nam poinformować, że 25 października br. powołana została Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej we współpracy i wsparciu MedTech Polska.

Misją Koalicji jest działanie na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do innowacyjnych badań diagnostycznych, usprawnianie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz umieszczenie diagnostyki laboratoryjnej na odpowiednio eksponowanym miejscu w systemie ochrony zdrowia.

W Radzie Koalicji zasiadają wybitni klinicyści i eksperci:

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
  • prof. dr hab. Maria Kózka
  • prof. dr hab. Bogdan Solnica
  • dr hab. Tomasz Tomasik, prof. UJ
  • prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
  • prof. dr n. med. Wojciech Zegarski.

Eksperci Koalicji podkreślają konieczność zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, aby w pełni wykorzystać potencjał Medycyny Laboratoryjnej. Kluczowe wydaje się podniesienie i poszerzenie kompetencji profesjonalistów ochrony zdrowia, uwzględniając standardy kształcenia w Medycynie Laboratoryjnej oraz wykorzystanie najnowszych technologii. Koalicja proponuje model Medycyny Laboratoryjnej przyszłości, dostarczającej dokładnej i wiarygodnej informacji diagnostycznej, wymagającej zaangażowania lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i innych profesjonalistów medycznych.

Koalicja identyfikuje bieżące wyzwania w Medycynie Laboratoryjnej, takie jak ograniczona ilość badań, brak kompleksowego podejścia, konieczność traktowania i finansowania badań jako świadczeń zdrowotnych, a także potrzebę pełnej informatyzacji i inwestycji w sektor.

Szczegółowe informacje znajdują się w Dokumencie Programowym Koalicji.