Członkowie

MedTech Polska Konsoliduje branżę diagnostyki medycznej  i stosowanej w medycynie  w celu tworzenia silnego  i liczącego się  głosu przemysłu jak również  dla zapewnienia ochrony interesów branżowych.

Korzyści z członkostwa

Ważne powody, dla których warto zostać członkiem MedTech Polska

Prawo

Wpływ na kształt regulacji prawnych i rozwój branży diagnostyki Laboratoryjnej in vitro (IVD).
Kompleksowa obsługa i wsparcie biura MedTech Polska w kluczowych, problematycznych kwestiach

1. dostęp do aktualnych informacji prawnych dzięki comiesięcznym raportom legislacyjnym oraz alertom prawnym powiadamiających o ważnych dla członków MedTech Polska oraz branży IVD kwestiach, opatrzonych merytorycznym komentarzem Kancelarii Tomasik & Jaworski,

2. wsparcie w sprawach legislacyjnych przepisach prawa (np. dot. VAT, Zamówień Publicznych, wyrobów Medycznych).

Zgodność

Korzystanie z gotowego schematu pomocy przy ocenach konferencji.
1. Korzystanie z gotowego schematu pomocy przy ocenach konferencji krajowych i zagranicznych (SOWE), kwestiach compliance, interpretacji Kodeksu Etyki w kontaktach HCP.

2. Realny wpływ na budowę rzetelnego, odpowiedzialnego i wiarygodnego wizerunku branży medycyny laboratoryjnej

3. Możliwość czynnego uczestnictwa w spotkaniach z decydentami (m.in. Ministerstwo Zdrowia, GIF, NFZ, URPL, AOTMiT, ABM)

Rynek

Członkostwo w MTPL wprowadza do silnej sieci podmiotów gospodarczych.
1. Członkostwo w MTPL wprowadza do silnej sieci podmiotów gospodarczych, pozwalając na wymianę najlepszych praktyk i poglądów na temat kluczowych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania krajowego i europejskiego przemysłu IVD.

2. Dostęp do raportów i statystyki sprzedaży oraz wielkości rynku wyrobów w branży IVD/LS

3. Dostęp do danych z NFZ i Ministerstwa Zdrowia i najnowszych informacji istotnych w procesie planowania strategicznego.

Wiedza

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania problematyczne.
1. Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania problematyczne związane z działalnością sektora Medycyny Laboratoryjnej (IVD) oraz możliwości zgłaszania problemów, na jakie firmy członkowskie napotykają w swojej działalności na rynku wyrobów IVD.

2. Wpływ na kształtowanie współpracy pomiędzy kluczowymi organizacjami naukowymi, osobami o wybitnym znaczeniu dla branży i organizacjami zawodowymi związanymi z rynkiem Medycyny Laboratoryjnej.

3. Udział w inicjatywach społecznych, kampaniach PR mających na celu podnoszenie wiedzy i znaczenia Medycyny Laboratoryjnej w ochronie zdrowia.

Partnerstwo

Dołączenie do grona głównych graczy w branży diagnostyki Laboratoryjnej in vitro.
1. Możliwość dołączenia do grona głównych graczy w branży diagnostyki Laboratoryjnej in vitro (IVD).

2. Możliwość uczestniczenia w forach dyskusyjnych i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania od ekspertów najlepszych w swojej dziedzinie.

3. Reprezentowanie wspólnego stanowiska w zakresie bieżących spraw dotyczących współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami.

Członkostwo

Jeżeli chcesz zostać członkiem MedTech Polska - napisz do nas!
Praca merytoryczna w ramach MTPL odbywa się w grupach roboczych, powoływanych w odpowiedzi na aktualne potrzeby członków organizacji.
Napisz do nas
Jak zostać Członkiem MedTech Polska

Aby zostać członkiem MedTech Polska należy:

 1. Zapoznać się ze Statutem MedTech Polska,
 2. Zapoznać się z Kodeksem Etyki MedTech Polska,
 3. Wypełnić formularz zgłoszenia
  1. Formularz zgłoszenia jako dokument MS Word
  2. Formularz zgłoszenia jako dokument Adobe PDF
 4. Uiścić jednorazową opłatę wpisową, a w kolejnych miesiącach składki członkowskie, które są pochodną wielkości obrotów członka.

  Ważne:  przy zgłoszeniu członkostwa  do końca  września 2023, nowych członków  obowiązywać będzie ,,promocyjna’’ opłata  w pierwszym półroczu członkostwa  (więcej  informacji uzyskasz kontaktując się z  MedTech Polska).

 5. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi:
  1. aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. nr identyfikacji podatkowej NIP
  3. regonem
  4. oraz dwiema rekomendacjami wystawionymi przez członków MedTech Polska
  5. należy przesłać na adres biura MedTech Polska.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby na najbliższym posiedzeniu, o której informuje ubiegającego się o członkostwo na piśmie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem MedTech Polska.

Członkowie MedTech Polska