Korzyści z członkostwa w Medtech Polska

Członkostwo w MedTech Polska wprowadza do silnej sieci podmiotów gospodarczych, pozwalając na wymianę najlepszych praktyk i poglądów na temat kluczowych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania krajowego i europejskiego przemysłu IVD.
Preferencyjne warunki udziału w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, ogólnopolskich i zagranicznych, np. w seminariach, konferencjach, warsztatach, zjazdach i wielu innych.
Udział w inicjatywach społecznych mających na celu podnoszenie wiedzy i znaczenia badań laboratoryjnych w ochronie zdrowia.
Wpływ na kształtowanie współpracy pomiędzy kluczowymi organizacjami naukowymi i zawodowymi związanymi z rynkiem medycyny laboratoryjnej.
Reprezentowanie wspólnego stanowiska w zakresie bieżących spraw dotyczących współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami.
Dostęp do raportów z badań rynku płac i wyrobów w branży IVD.
Wpływ na kształt regulacji prawnych i rozwój branży diagnostyki in vitro (IVD).
Możliwość uczestniczenia w forach dyskusyjnych i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania od ekspertów najlepszych w swojej dziedzinie.
Oszczędność czasu i środków.
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, dzięki dostępowi do najnowszych informacji istotnych w procesie planowania strategicznego.
Możliwość dołączenia do grona głównych graczy w branży diagnostyki in Vitro (IVD).

Partnerzy

Projekty