MedTech Polska

 Zarówno w medycynie laboratoryjnej, jak i w medycynie pracy tkwi ogromny, niewykorzystany potencjał możliwości: dla pacjenta – zadbania o własne zdrowie, dla pracodawcy – zadbania o wydajnego pracownika, a dla państwa – zmniejszenia kosztów związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Aby go dobrze wykorzystać konieczne są jednak zmiany systemowe – to główny wniosek z dyskusji ekspertów, jaka odbyła się w Centrum Prasowym PAP w Warszawie w dniu 27 listopada 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielu różnych środowisk, które łączy idea skutecznego zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych wśród Polaków – MedTech Polska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, a także Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Eksperci przypomnieli, że w Polsce jest ok. 15 mln osób w wielu produkcyjnym. To ogromna rzesza ludzi, która powinna zostać objęta działaniami profilaktycznymi, w zakresie m.in. chorób cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu mają wpływ na śmiertelność. U większości  z tych osób nie wykonuje się badań profilaktycznych. Wiek szkolny i związane z nim szczepienia oraz bilanse, to ostatni kontakt z lekarzem osoby zdrowej. Później  korzystamy z jego pomocy właściwie tylko wtedy, gdy pojawią się objawy choroby. Aby skutecznie przeciwdziałać rozwojowi chorób cywilizacyjnych powinniśmy zmienić ten stan.

„Jako przedstawiciele środowiska technologii medycznych dla medycyny laboratoryjnej działamy w obszarze wspierania systemu ochrony zdrowia, dlatego we współpracy z kolegami reprezentującymi inne, nie tylko medyczne środowiska, podjęliśmy próbę wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji” – mówił we wstępie do dyskusji Józef L. Jakubiec, dyrektor stowarzyszenia MedTech Polska.

Więcej na ten tematu TU.

————————————————————————————————–

MedTech Forum 2019

Kolejna edycja MedTech Forum odbędzie się w dniach 14-16 maja 2019 r. w Paryżu.

Rejestracja rozpocznie się w listopadzie br.

Więcej na stronie MedTech Europe (tu).

————————————————————————————————–

Informujemy, że z dniem 25 września 2018 r.  Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej zmieniła nazwę na: MedTech Polska.
Dane teleadresowe pozostają bez zmian.

ul. Wiejska 7 lok. 15
00-480 Warszawa
tel./fax 22 627 10 28

e-mail: biuro@medtechpolska.org

————————————————————————————————–

Uczestniczymy w MedTech Week 2018

czytaj więcej>

————————————————————————————————–

czytaj więcej>

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Informujemy, że obecny Zarząd MedTech Polska (dawniej Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Zawiązku Pracodawców) na kadencję 2018-2020, został wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 13 września 2017 r.

Skład Zarządu:

Jarosław Wyligała – Siemens Healthcare Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Norbert Krysiuk – Biomedica Poland Sp. z o.o.

Józef L. Jakubiec – Pro Scientium Sp. z o.o.

Marian Chabuda – Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

Szymon Kawałko – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

czytaj więcej>

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w dniu 20 czerwca 2017 opublikowany został raport pt. : 

„Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa”.

Raport prezentuje wyniki ponad dwuletnich prac MedTech Polska (dawniej IPDDL) oraz Deloitte Consulting i z kilku powodów jest unikalny na rynku polskim i światowym.

czytaj więcej>

————————————————————————————————–

 Nowy Kodeks etyki branży technologii medycznych 

– obowiązuje od 1 stycznia 2017

Nowe zasady współpracy będą miały znaczący wpływ na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy przedstawicielami branży technologii medycznych, a pracownikami ochrony zdrowia („HCP”) i organizacjami ochrony zdrowia („HCO”), w tym m.in. na organizowanie konferencji medycznych czy niezależną edukację medyczną.

Zapraszamy do obejrzenia clipu – link: Kodeks Etyki MedTech Europe – kierunki zmian we współpracy pomiędzy branżą technologii medycznych a pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia 

Czytaj więcej

 

MedTech Polska

MedTech Polska (dawniej IPDDL) istnieje jako Związek Pracodawców od 2001 roku i reprezentuje polski przemysł diagnostyki in vitro (IVD). Zrzesza innowacyjne firmy z sektora MŚP oraz firmy reprezentujące wiodące koncerny na rynku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD), które razem stanowią około 90% krajowego rynku IVD.

Więcej >>>

MedTech Europe

MedTech Europe jest sojuszem europejskich stowarzyszeń z branży technologii medycznych. Został założony w 2012 roku przez dwie organizacje: EDMA – reprezentującą przemysł wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i Eucomed – reprezentującą przemysł wyrobów medycznych.

Więcej >>>

EDMA

EDMA to European Diagnostic Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diagnostyki. Powstała w 1979 r. i ma stałą siedzibę w BRUKSELI. Reprezentuje europejski i światowy przemysł diagnostyki in vitro (IVD) oraz handlowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące ten przemysł w Europie.

Więcej >>>

EDMA News & Press Relase

Więcej >>>

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: