DiagKompas 1

MedTech Polska kieruje swoje działania na edukację pacjenta i profesjonalistów medycznych  na rzecz  wdrażania najwyższych  standardów etycznych  oraz stałego poprawiania standardów opieki medycznej  w codziennej praktyce branży Medycyny Laboratoryjnej i Life Science.

Raport ze zrealizowanych szkoleń

DIAGKOMPAS podsumowanie działalności szkoleniowej w latach 2013 2014

Szanowni Państwo

Informujemy, że projekt szkoleniowy DiagKompas został zakończony. Dwa lata współpracy z profesjonalistami medycznymi, przedstawicielami dostawców zakończył się pełnym sukcesem. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem opiniami samych uczestników szkoleń na temat przeprowadzonych sesji szkoleniowych oraz przybliżyć Państwu dane statystyczne z nimi związane. W tym celu zamieszczamy raport z działalności szkoleniowej w ramach realizacji projektu DiagKompas w okresie: styczeń 2013 grudzień 2014.

Łączna liczba zrealizowanych szkoleń: 30 , w tym 16 szkoleń w roku 2013 i 14 szkoleń w 2014.

W szkoleniach uczestniczyło : 895 osób, w tym 577 osób w roku 2013 i 318 w roku 2014.

W szkoleniach wzięło udział 78 przedstawicieli dostawców wyrobów medycznych iVD.

Średnia frekwencja: 29 osób/ sesja

Frekwencja na poziomie: 85 % (frekwencja deklarowana: 1057)

Łącznie przeprowadzono 180 godzin szkoleń.

Szkolenia przeprowadzane były przez specjalistów z kancelarii: Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. oraz Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego.

Każdorazowo szkolenia oceniane były przez uczestników, za pomocą anonimowej ankiety wg 5 kryteriów:

  • spełnienie oczekiwań uczestnika,
  • przydatność przekazanych treści,
  • metody szkoleniowe i prelegenci,
  • udostępnione materiały szkoleniowe
  • organizacja szkolenia.

Zbiorcze wyniki uzyskane w trakcie działalności szkoleniowej w okresie: styczeń 2013 listopad 2014

Ogólna ocena całego projektu: 4,5

Uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom szkoleń DiagKompas, który utrzymywał się przez cały czas jego trwania i mimo zmieniających się wykładowców. Program i jakość materiałów szkoleniowych oraz ciągłe ich doskonalenie spotkały się z uznaniem uczestników, co potwierdzają ich wysokie noty. Organizacja szkoleń również spełniała oczekiwania słuchaczy.

Ankietowani mieli też możliwość udzielenia pełniejszych wypowiedzi na temat szkolenia, dzięki pytaniom otwartym. Zdecydowana większość słuchaczy doceniała interaktywny charakter szkoleń możliwość zadawania pytań wykładowcom oraz otrzymane w trakcie wykładów odpowiedzi. Słuchacze wysoko oceniali także omawianie poszczególnych zagadnień w oparciu o praktyczne przykłady z bieżących problemów diagnostów.

Reasumując, szkolenia z programu DiagKompas stanowiły trafną odpowiedź na potrzeby sektora branży iVD, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zarówno dostawcy jak i odbiorcy wyrobów iVD w znacznej większości widzą potrzebę wypracowania wspólnej regulacji. Daje to podstawy to twierdzenia, że główne grupy profesjonalistów, współpracujące w sektorze iVD mają świadomość znaczenia samoregulacji i pozytywne nastawienie do podjęcia działań w kierunku zmian.

Wszystkim uczestnikom programu DiagKompas dziękujemy za udział w szkoleniach i przyczynienie się do poznania praktycznych problemów, które umożliwią wzrost zasad przejrzystej i etycznej współpracy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) – dr hab. n. med. Bogdanowi Solnicy, który udzielił wsparcia w promowaniu tej inicjatywy i przyczynił się do jej wdrożenia.

Dziękujemy również Przewodniczącym wszystkich oddziałów Towarzystwa, którzy aktywnie wspierali MedTech Polska (dawniej IPDDL) w procesie rekrutacji uczestników oraz w operacyjno-logistycznych przygotowaniach do realizacji poszczególnych szkoleń.

Wierzymy, że zrealizowane już wspólnie projekty, a także te które są w trakcie przygotowania i wdrażania będą dobrym fundamentem do budowania silnej pozycji medycyny laboratoryjnej w sektorze ochrony zdrowia.

Tu Byliśmy

Poniżej prezentujemy miejsca, wraz z krótką fotorelacją, w których zrealizowano już szkolenia DiagKompas.